Hlavní navigace

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - Díl 2 - Hygienické požadavky na prostory a provoz

Předpis č. 247/2014 Sb.

Znění od 1. 7. 2022

247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Díl 2

Hygienické požadavky na prostory a provoz

§ 15

(1) Služba péče o dítě v dětské skupině může být poskytována jen v prostorách uvedených v evidenci poskytovatelů. Prostory určené pro denní pobyt a odpočinek dětí musí svou kapacitou odpovídat potřebám a kapacitě dětské skupiny. Prostory, ve kterých je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života.

(2) Prostory uvedené v evidenci poskytovatelů musí být během provozní doby dětské skupiny využívány jen k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(3) V případě, že je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována ve více dětských skupinách jednoho poskytovatele, musí být prostory určené pro denní pobyt a odpočinek dětí jednotlivých dětských skupin stavebně odděleny. Ostatní prostory určené pro více dětských skupin jednoho poskytovatele nemusí být stavebně odděleny a části těchto prostor vyhrazené jednotlivým dětským skupinám musí odpovídat kapacitě jednotlivých dětských skupin.

(4) Prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, mohou být mimo provozní dobu dětské skupiny užívány k jiným činnostem, pokud neohrožují zdraví nebo život nebo nemají negativní vliv na provoz dětské skupiny. Poskytovatel zajistí ihned po ukončení těchto jiných činností úklid prostor.

(5) Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny provozní podmínky a hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem.

(6) Provozní podmínky a hygienické požadavky na prostory podle odstavce 5 a rozsah úklidu prostor, který je poskytovatel povinen zajistit podle odstavce 4 věty druhé, stanoví ministerstvo vyhláškou.

(7) Výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro dětskou skupinu do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská hygienická stanice.

(8) Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz13).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).