Hlavní navigace

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Předpis č. 420/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 21

Společná ustanovení

(1) Tímto zákonem není dotčena působnost správců kapitol státního rozpočtu a ostatních kontrolních orgánů vykonávat u příjemců dotací kontrolu dodržení účelu a podmínek poskytnutí dotací podle zvláštních právních předpisů.29)

(2) Pokud součástí dobrovolného svazku obcí je hlavní město Praha, řeší se postup při přezkoumávání jeho hospodaření ustanoveními o přezkoumání u hlavního města Prahy.

§ 22

Přechodná ustanovení

(1) Přezkoumání zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.30)

(2) Lhůta pro oznámení způsobu přezkoumání podle § 4 odst. 1 za rok 2004 končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

2. Vyhláška č. 67/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

§ 24

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).