Hlavní navigace

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů - ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Předpis č. 503/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

§ 41

Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb. a zákona č. 153/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se slova „anebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond České republiky (dále jen „Pozemkový fond“) podle zvláštního právního předpisu10)“ včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

2. V § 13 odst. 1 se slova „nebo Pozemkového fondu“ zrušují.

3. V § 13c písm. a) a § 13d odst. 2 písm. a) se slova „ , státní organizace nebo Pozemkový fond“ nahrazují slovy „nebo státní organizace“.

4. V § 20 odst. 3 se slova „a o správě majetku na straně Pozemkového fondu“ zrušují.

5. V § 25 odst. 2 se slova „ , státní organizace a Pozemkový fond“ nahrazují slovy „a státní organizace“.

6. V § 25 odst. 4 větě druhé se slova „ , státní organizaci nebo Pozemkový fond“ nahrazují slovy „nebo státní organizaci“.

7. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 29 odst. 3 se slova „ , jakož i závazků, které podle zvláštního právního předpisu přecházejí na Pozemkový fond“ zrušují.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).