Hlavní navigace

Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Předpis č. 181/2007 Sb.

Vyhlášené znění

181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

§ 24

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 3, § 28 odst. 4 a 5, § 32 odst. 5, § 43 písm. b), § 61 odst. 1, § 62 odst. 1 a v § 75 odst. 5 a 6 se za slova "Národní archiv" vkládají slova ", Archiv bezpečnostních složek".

2. V § 25 odst. 1 písm. b), § 44 písm. q), § 73 odst. 1 písm. c) a n) a v § 74 písm. d) a n) se za slova "Národnímu archivu" vkládají slova ", Archivu bezpečnostních složek".

3. V § 28 odst. 2 a 3, § 31 odst. 3, § 32 odst. 1 písm. b), odst. 3 a 4, § 44 písm. c), d) a e) a v § 72 odst. 1 se za slova "Národního archivu" vkládají slova ", Archivu bezpečnostních složek".

4. V § 31 odst. 1 se slova "nebo Národního archivu" nahrazují slovy ", Archivu bezpečnostních složek nebo Národního archivu".

5. V § 32 odst. 5 se za slova "Národním archivu" vkládají slova ", Archivu bezpečnostních složek".

6. V § 37 odst. 6 se slova "bývalé Státní bezpečnosti" nahrazují slovy "bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek".

7. V § 42 odst. 2 se za písmeno a) vkládá písmeno b), které zní:

"b) Archiv bezpečnostních složek,".

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

8. V § 46 odst. 1 písm. m) se slova "Národní archiv" nahrazují slovy "Archiv bezpečnostních složek nebo státní oblastní archiv".

9. V § 46 odst. 2 písm. a) se za slova "České republiky" vkládají slova "s výjimkou těch, o něž pečuje Archiv bezpečnostních složek,".

10. V § 71 odst. 1 písm. a) se za bod 1 vkládá bod 2, který zní:

"2. Archivu bezpečnostních složek,".

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.

11. V 71 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) Archiv bezpečnostních složek u Ústavu pro studium totalitních režimů.".

12. V § 85 odst. 2 ve větě třetí se slovo "Podrobnosti" nahrazuje slovy "Další podrobnosti".

13. V příloze č. 2 bodě 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

"q) dokumenty vzniklé z činnosti bezpečnostních složek v období komunistického totalitního režimu.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).