Hlavní navigace

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) - HLAVA IX - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Předpis č. 149/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

HLAVA IX

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 37

Výjimky z působnosti zákona

(1) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na

a) sadební materiál nebo části rostlin, které nejsou určeny pro obnovu lesa a zalesňování,

b) reprodukční materiál určený pro výzkumné, pokusné nebo šlechtitelské účely,

c) reprodukční materiál, který je určen k vývozu do států, které nejsou členy Evropské unie.

(2) Reprodukční materiál určený pro výzkumné, pokusné nebo šlechtitelské účely nesmí být použit k jiným účelům ani být uveden do oběhu.

(3) Reprodukční materiál, který je určen k vývozu do států, které nejsou členy Evropské unie, nesmí být uveden do oběhu na území České republiky, pokud nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem.

§ 38

Vztah ke správnímu řádu

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování orgánů veřejné správy podle tohoto zákona správní řád20).

§ 39

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 4, § 5 odst. 4, § 6 odst. 7, § 7 odst. 5, § 8 odst. 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 2, § 13 odst. 4, § 14 odst. 4, § 15 odst. 4, § 16 odst. 4, § 18 odst. 4, § 19 odst. 5, § 20 odst. 3, § 24 odst. 3 a § 25 odst. 4.

§ 40

Přechodná ustanovení

(1) Licence k nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin vydané podle dosavadních předpisů se považují za licence vydané podle tohoto zákona.

(2) Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu do 31. prosince 2015. Reprodukční materiál shromážděný před účinností tohoto zákona v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 lze uvádět do oběhu do 30. dubna 2007. Při uvedení do oběhu vystaví dodavatel pro semenný materiál list o původu plodů, semen a vegetativních částí a pro sadební materiál list o původu sadebního materiálu lesních dřevin. Průvodní list podle § 8 tohoto zákona se pro semenný materiál a sadební materiál nevystavuje.

(3) Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za uznané zdroje podle tohoto zákona s tím, že

a) lesní porosty uznané ke sklizni semenného materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za porosty uznané jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu,

b) lesní porosty uznané ke sklizni semenného materiálu a označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se považují za porosty uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,

c) uznané semenné sady podle dosavadních právních předpisů se považují za semenné sady uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu,

d) výběrové stromy podle dosavadních právních předpisů se v případě, že je z nich získáván semenný materiál, považují za rodičovské stromy,

e) výběrové stromy podle dosavadních právních předpisů se v případě, že jsou z nich získávány části rostlin, považují za klony uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu,

f) uznané matečnice podle dosavadních právních předpisů se považují za směsi klonů uznané jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu vegetativního původu,

g) uznané semenné sady označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se považují za semenné sady uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,

h) výběrové stromy označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se v případě, že je z nich získáván semenný materiál, považují za rodičovské stromy uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu,

i) výběrové stromy označené za testovaný zdroj podle dosavadních právních předpisů se v případě, že jsou z nich získávány části rostlin, považují za klony uznané jako zdroj testovaného reprodukčního materiálu.

(4) Vzor listu o původu plodů, semen a vegetativních částí a listu o původu sadebního materiálu lesních dřevin podle odstavce 2 jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).