Hlavní navigace

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - Díl 3 - Nadační rejstřík

Předpis č. 304/2013 Sb.

Znění od 1. 6. 2021

304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Díl 3

Nadační rejstřík

§ 31

Do nadačního rejstříku se zapisují nadace a nadační fondy.

§ 32

Návrh na zápis založeného nadačního fondu do nadačního rejstříku podává zakladatel; není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá návrh na zápis jménem nadačního fondu jeho správní rada.

§ 33

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 31.

§ 34

Doplňující skutečnosti zapisované do nadačního rejstříku

Do nadačního rejstříku se o nadaci a nadačním fondu zapíše také

(1) Do nadačního rejstříku se o nadaci a nadačním fondu zapíše také

a) výše nadačního kapitálu, je-li podle jiného zákona povinně vytvářen,

b) výše vkladu každého zakladatele a rozsah splnění vkladové povinnosti,

c) omezení určená dárcem pro nakládání s jeho darem,

d) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele a

e) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním.

(2) Navrhne-li to nadace nebo nadační fond, které podle svého zakladatelského právního jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, údaje podle odstavce 1 písm. b) až d) a listiny zakládané do sbírky listin, ve kterých jsou tyto údaje uvedeny, se znepřístupní veřejnosti.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).