Hlavní navigace

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů - Přechodná ustanovení

Předpis č. 194/2010 Sb.

Znění od 1. 10. 2020

194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 135/2016 Sb. Čl. VIII

1. Nabídková řízení podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a řízení o správních deliktech před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 367/2019 Sb. Čl. VIII

1. První koncepci veřejné dopravy podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží Ministerstvo dopravy vládě ke schválení nejpozději do 30. září 2020.

2. První plán dopravní obslužnosti území podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pořídí objednatel, je-li jím obec, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Povinnost uvedenou v § 7a odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je dopravce povinen plnit od 13. prosince 2020.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).