Hlavní navigace

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu

Předpis č. 275/2012 Sb.

Znění od 13. 4. 2017

275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Ústavním soudu

§ 79

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 43 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 71a odst. 1“ vkládají slova „ , § 97, 105“.

2. § 96 se zrušuje.

3. V § 97 odst. 1 a 2, § 104 odst. 1 a v § 105 odst. 1 se za slovo „velezrady“ vkládají slova „nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku“.

4. V § 98 odstavec 3 zní:

(3) Okolnost, že se prezident republiky po zahájení řízení vzdal svého úřadu nebo že jeho funkce zanikla uplynutím doby, na kterou byl zvolen, není důvodem k zastavení řízení.“.

5. V § 101 odstavec 1 zní:

(1) Soudce zpravodaj podle potřeby doplní šetření provedené Senátem, případně vyzve Senát k doplnění šetření a žaloby, a připraví ústní jednání.“.

6. V § 102 se slovo „zejména“ nahrazuje slovem „nejméně“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).