Hlavní navigace

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Předpis č. 275/2012 Sb.

Znění od 13. 4. 2017

275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

§ 85

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 380/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

2. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slova „jiných ústředních správních úřadů“ vkládají slova „ , Státní volební komise“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).