Hlavní navigace

Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů - HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 227/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a) podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

b) povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

c) podmínky pro provádění činností souvisejících s výzkumem na lidských embryonálních kmenových buňkách,

d) působnost správních a poradních orgánů ve stanovených oblastech,

e) kontrolu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností,

f) registraci linií lidských embryonálních kmenových buněk a podmínky vedení jejich registru,

g) správní tresty za porušení tohoto zákona.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) výzkumem na lidských embryonálních kmenových buňkách systematická tvůrčí činnost konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití prováděná na liniích lidských embryonálních kmenových buněk,

b) lidskými embryonálními kmenovými buňkami všechny pluripotentní kmenové buňky pocházející z lidských preimplantačních embryí vytvořených mimotělně,

c) liniemi lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen "linie") všechny lidské embryonální kmenové buňky, které jsou uchovávané v kulturách nebo jsou v návaznosti na ně skladovány v kryokonzervované formě,

d) lidským embryem totipotentní buňka nebo seskupení takových buněk, které jsou schopny se vyvinout v lidské individuum,

e) nadbytečným lidským embryem takové lidské embryo, které bylo vytvořeno metodou mimotělního oplodnění pro účely asistované reprodukce a nebylo pro tyto účely využito,

f) souvisejícími činnostmi dovoz, vývoz, průvoz, jakož i získávání lidských embryonálních kmenových buněk a jejich linií; tyto činnosti nejsou součástí výzkumu,

g) registrem linií seznam základních identifikačních údajů zřízený za účelem identifikace a sledování původu linií lidských embryonálních kmenových buněk,

h) registrací zapsání do registru linií,

i) dovozem lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen "dovoz") vstup lidských embryonálních kmenových buněk na území České republiky,

j) vývozem lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen "vývoz") výstup lidských embryonálních kmenových buněk z území České republiky.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).