Hlavní navigace

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením - Oddíl sedmý - Společná a přechodná ustanovení

Předpis č. 200/1994 Sb.

Znění od 12. 3. 2020

200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Oddíl sedmý

Společná a přechodná ustanovení

§ 18

Platnost dosavadních oprávnění

(1) Platnost oprávnění vydaných podle 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací, a podle 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb., končí uplynutím jednoho roku od účinnosti tohoto zákona. Platnost oprávnění vydaných v dohodě s Českým báňským úřadem podle 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací, končí uplynutím tří let od účinnosti tohoto zákona.

(2) Na základě písemné žádosti bude fyzické osobě, která splňuje podmínky stanovené tímto zákonem, uděleno úřední oprávnění v rozsahu uvedeném

a) v 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací,

b) v 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací,

c) v 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb.

§ 19

Vztah ke správnímu řádu

Obecné předpisy o správním řízení se vztahují na řízení podle § 3 odst. 2, § 9 odst. 6 a na udělení a odejmutí úředního oprávnění podle § 14 a 15 tohoto zákona.

§ 20

Zmocňovací ustanovení

(1) Úřad vyhláškou stanoví

a) předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,

b) předmět a obsah správy databáze,

c) formy poskytování a podmínky užití a rozšiřování dat databáze,

d) předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, kromě děl, která jsou výsledky činností uvedených v § 11 odst. 3, a postup při standardizaci geografického názvosloví,

e) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby využívané pro vedení základních státních mapových děl,

f) náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností,

g) obsah a způsob provádění zkoušky,

h) obsah a způsob provádění rozdílové zkoušky,

i) základní obsah technické mapy obce.

i) obsah digitální technické mapy kraje podle § 4b odst. 4 včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, charakteristiky přesnosti a strukturu digitální technické mapy kraje,

j) výměnný formát digitální technické mapy kraje,

k) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy kraje,

l) údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy kraje při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,

m) podrobný obsah seznamů podle § 4d odst. 3 písm. c) a d).

(2) Ministerstvo obrany vyhláškou stanoví

a) náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu,

b) obsah a způsob provádění zkoušky,

c) obsah a způsob provádění rozdílové zkoušky.

(3) Obce mohou pro účely vedení technické mapy obce stanovit obecně závaznou vyhláškou

a) obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce,

b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce,

c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti stanovené podle písmene b).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).