Hlavní navigace

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování - ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Předpis č. 626/2004 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XI

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 113 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

2. § 121 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 219 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

4. V § 223 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

5. V § 224 odst. 6 se číslo "2005" nahrazuje číslem "2006".

6. V § 226 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

7. § 229 se zrušuje.

8. § 231 včetně nadpisu zní:

"§ 231

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).