Hlavní navigace

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování - ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o obcích

Předpis č. 626/2004 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o obcích

Čl. XIII

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 71 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 72 větě první se slova "a další odměna" zrušují.

3. § 74 se zrušuje.

4. V § 153 odst. 1 se slova ", 73 a 74" nahrazují slovy "a 73".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).