Hlavní navigace

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování - ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze

Předpis č. 626/2004 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XV

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 52 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 52 odst. 5 se slova "a další odměna" zrušují.

3. § 54 se zrušuje.

4. V § 120 odst. 1 se slova ", 53 a 54" nahrazují slovy "a 53".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).