Hlavní navigace

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Předpis č. 626/2004 Sb.

Vyhlášené znění

626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. II

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

2. V § 2 odst. 2 se slova "a další plat" zrušují.

3. V § 3 odst. 4 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2005", číslo "2006" se nahrazuje číslem "2004", číslo "2004" se nahrazuje číslem "2002" a číslo "2005" se nahrazuje číslem "2003".

4. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

5. V § 8 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

6. V § 8 odst. 1 větě první se číslo "1,00" nahrazuje číslem "1,08".

7. V § 8 odst. 1 písm. a) se číslo "0,10" nahrazuje číslem "0,11".

8. V § 8 odst. 1 písm. b) se číslo "0,20" nahrazuje číslem "0,22".

9. V § 8 odst. 1 písm. c) se číslo "0,40" nahrazuje číslem "0,44".

10. V § 8 odst. 1 písm. d) se číslo "0,90" nahrazuje číslem "0,98".

11. V § 8 odst. 1 písm. e) se číslo "1,00" nahrazuje číslem "1,09".

12. V § 8 odst. 1 písm. f) se číslo "1,90" nahrazuje číslem "1,82".

13. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

14. V § 11 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

15. V § 11 odst. 1 písm. a) se číslo "1,90" nahrazuje číslem "2,06".

16. V § 11 odst. 1 písm. b) se číslo "2,30" nahrazuje číslem "2,49".

17. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

18. V § 17 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

19. V § 17 odst. 1 větě první se číslo "1,90" nahrazuje číslem "2,06".

20. V § 17 odst. 1 písm. a) se číslo "0,40" nahrazuje číslem "0,43".

21. V § 17 odst. 1 písm. b) se číslo "1,00" nahrazuje číslem "0,84".

22. V § 17 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

23. V nadpisu nad § 20 se slova "a další plat" zrušují.

24. V § 20 odst. 1 se číslo "1,40" nahrazuje číslem "1,52".

25. V § 20 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

26. V § 21 odst. 1 se číslo "1,90" nahrazuje číslem "2,06".

27. V § 21 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

28. V nadpisu nad § 24a se slova "a další plat" zrušují.

29. V § 24a odst. 1 se číslo "1,00" nahrazuje číslem "1,08".

30. V § 24a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

31. V § 24b odst. 1 se číslo "1,10" nahrazuje číslem "1,19".

32. V § 24b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

33. V § 24c odst. 1 se číslo "1,20" nahrazuje číslem "1,30".

34. V § 24c se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

35. V § 28 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

36. V § 28 odstavec 1 zní:

"(1) Soudci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem, který se stanoví podle počtu let započtené doby pro soudce

okresního soudu krajského soudu vrchního soudu
0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku
1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku
1,14 1,26 1,33 od počátku 9. roku
1,22 1,35 1,47 od počátku 12. roku
1,30 1,44 1,60 od počátku 15. roku
1,35 1,53 1,68 od počátku 18. roku
1,39 1,56 1,72 od počátku 21. roku
1,43 1,59 1,75 od počátku 24. roku
1,46 1,64 1,80 od počátku 27. roku
1,51 1,67 1,84 od počátku 30. roku.".

37. V § 28 odst. 2 písm. a) se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09", číslo "0,10" se nahrazuje číslem "0,11", číslo "0,12" se nahrazuje číslem "0,13" a číslo "0,14" se nahrazuje číslem "0,15".

38. V § 28 odst. 2 písm. b) se číslo "0,20" nahrazuje číslem "0,22", číslo "0,23" se nahrazuje číslem "0,25", číslo "0,26" se nahrazuje číslem "0,28" a číslo "0,29" se nahrazuje číslem "0,31".

39. V § 28 odst. 2 písm. c) se číslo "0,06" nahrazuje číslem "0,07".

40. V § 28 odst. 2 písm. d) se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09".

41. V § 28 odst. 2 písm. e) se číslo "0,17" nahrazuje číslem "0,18".

42. V § 28 odst. 2 písm. f) se číslo "0,37" nahrazuje číslem "0,40".

43. V § 28 odst. 2 písm. g) se číslo "0,11" nahrazuje číslem "0,12".

44. V § 28 odst. 2 písm. h) se číslo "0,17" nahrazuje číslem "0,18".

45. V § 28 odst. 2 písm. ch) se číslo "0,24" nahrazuje číslem "0,26".

46. V § 28 odst. 2 písm. i) se číslo "0,46" nahrazuje číslem "0,50".

47. V § 28 odst. 3 větě první se číslo "1,70" nahrazuje číslem "1,84".

48. V § 28 odst. 3 písm. a) se číslo "0,14" nahrazuje číslem "0,15".

49. V § 28 odst. 3 písm. b) se číslo "0,21" nahrazuje číslem "0,23".

50. V § 28 odst. 5 se číslo "2,10" nahrazuje číslem "2,27".

51. V § 30 se odstavec 3 zrušuje.

52. V § 31 odst. 5 se číslo "0,93" nahrazuje číslem "1,01", číslo "1,05" se nahrazuje číslem "1,14", číslo "1,01" se nahrazuje číslem "1,09", číslo "1,16" se nahrazuje číslem "1,26", číslo "1,08" se nahrazuje číslem "1,17" a číslo "1,23" se nahrazuje číslem "1,33".

53. V § 33a se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

54. V § 33a odst. 1 se číslo "1,4" nahrazuje číslem "1,52".

55. V § 33a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

56. V § 37 odst. 4 se slova ", další plat" zrušují.

57. V § 38 odst. 1 větě první se čárka za slovem "následující" a slova "a na polovinu dalšího platu v příslušném kalendářním pololetí" zrušují.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).