Hlavní navigace

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování - ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

Předpis č. 626/2004 Sb.

Vyhlášené znění

626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

Čl. III

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 427/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "a další plat" zrušují.

2. V § 3 odst. 4 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2005", číslo "2006" se nahrazuje číslem "2004", číslo "2004" se nahrazuje číslem "2002" a číslo "2005" se nahrazuje číslem "2003".

3. V § 3 odstavec 6 zní:

"(6) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci

okresního státního
zastupitelství
krajského státního
zastupitelství
vrchního státního
zastupitelství

0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku
1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku
1,14 1,26 1,33 od počátku 9. roku
1,22 1,35 1,47 od počátku 12. roku
1,30 1,44 1,60 od počátku 15. roku
1,35 1,53 1,68 od počátku 18. roku
1,39 1,56 1,72 od počátku 21. roku
1,43 1,59 1,75 od počátku 24. roku
1,46 1,64 1,80 od počátku 27. roku
1,51 1,67 1,84 od počátku 30. roku.".

4. V § 3 odst. 7 písm. a) se číslo "0,20" nahrazuje číslem "0,22" a číslo "0,23" se nahrazuje číslem "0,25".

5. V § 3 odst. 7 písm. b) se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09" a číslo "0,10" se nahrazuje číslem "0,11".

6. V § 3 odst. 7 písm. c) se číslo "0,37" nahrazuje číslem "0,40".

7. V § 3 odst. 7 písm. d) se číslo "0,17" nahrazuje číslem "0,18".

8. V § 3 odst. 7 písm. e) se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09".

9. V § 3 odst. 7 písm. f) se číslo "0,46" nahrazuje číslem "0,50".

10. V § 3 odst. 7 písm. g) se číslo "0,24" nahrazuje číslem "0,26".

11. V § 3 odst. 7 písm. h) se číslo "0,11" nahrazuje číslem "0,12".

12. V § 3 odst. 7 písm. i) se číslo "0,06" nahrazuje číslem "0,07".

13. V § 3 odst. 8 větě první se číslo "1,70" nahrazuje číslem "1,84".

14. V § 3 odst. 8 písm. a) se číslo "0,21" nahrazuje číslem "0,23".

15. V § 3 odst. 8 písm. b) se číslo "0,14" nahrazuje číslem "0,15".

16. V § 3 odst. 9 se číslo "2,50" nahrazuje číslem "2,71".

17. V § 3 odst. 10 se číslo "2,10" nahrazuje číslem "2,27".

18. V § 7 odst. 5 se číslo "0,93" nahrazuje číslem "1,01", číslo "1,05" se nahrazuje číslem "1,14", číslo "1,01" se nahrazuje číslem "1,09", číslo "1,16" se nahrazuje číslem "1,26", číslo "1,08" se nahrazuje číslem "1,17" a číslo "1,23" se nahrazuje číslem "1,33".

19. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

20. V § 13 odst. 1 se slova ", další plat" zrušují.

21. V § 13 odst. 2 se slova "Plat a další plat jsou splatné" nahrazují slovy "Plat je splatný".

22. V § 13 odst. 4 se slova "a další plat" zrušují.

23. V § 15 se slova "dalším platu," a slova "a další plat" zrušují.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).