Hlavní navigace

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o krajích

Předpis č. 421/2004 Sb.

Znění od 1. 8. 2004

421/2004 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o krajích

Čl. IV

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odstavec 1 zní:

"(1) Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí.".

2. V § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9c) zní:

"(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.9c)

9c) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".

3. V § 20 se odstavec 4 zrušuje.

4. V § 80a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,9c) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.9c)".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).