Hlavní navigace

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění - ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví

Předpis č. 409/2010 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XIII

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, se mění takto:

1. V § 99 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 8 a 38 zní:

(5) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění38) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.

8) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.

38) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.“.

20. V § 112 odst. 3 se věta třetí a čtvrtá zrušují.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).