Hlavní navigace

Co všechno si připravit k žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě?

13. 7. 2022

Sdílet

13.7.22 /2x/ Otázka, myšlení, nápad, odpověď, idea, žena Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě by se měl začít vyplácet v srpnu. Některé rodiny jej sice dostanou automaticky, řada z nich však o něj bude muset požádat.

Kdo bude muset o příspěvek požádat

Příspěvek na dítě 5000 Kč dostanou automaticky, aniž by musely žádat, rodiny, které pobírají přídavek na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo dítě 18 let věku. U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovršily ještě 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022, a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022 již dávka nebude vyplacena automaticky, ale musí být o ni požádáno.


Příspěvek 5000 Kč na dítě: Jak žádat, podmínky, co se počítá do příjmů?
Přečtěte si také:

Příspěvek 5000 Kč na dítě: Jak žádat, podmínky, co se počítá do příjmů?

Co si připravit k žádosti 

K žádosti si bude stačit připravit průkaz totožnosti. Příjmy nebude nutné nijak dokládat, úřady si je případně ověří samy.

Žádost bude muset obsahovat

  • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, bylo-li mu přiděleno, a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán,
  • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo rodiče, popřípadě evidenční číslo pojištěnce přidělené orgánem sociálního zabezpečení, nemá-li rodič přiděleno rodné číslo, a číslo dokladu totožnosti rodiče, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje
  • kontaktní údaje žadatele, zejména adresa elektronické pošty a telefonní číslo,
  • adresu bydliště dítěte a rodiče dítěte, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje,
  • určení, jakým způsobem má být dávka vyplacena,
  • čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu rodičů v roce 2021,
  • jde-li o osobu, která vykonávala v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, prohlášení o této skutečnosti.

Jak půjde žádost podat

Žádost o přiznání příspěvku budete moct podat v elektronické nebo listinné podobě. Žádost bude možné podat přes elektronickou aplikaci ministerstva, která bude součástí informačního systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT. V případě elektronického podání se bude muset žadatel ověřit elektronickou identitou (například bankovní identitou). Od října by pak mělo být možné podat žádost i na poště. Na podání žádosti budete mít jeden rok.

Budete žádat o příspěvek 5000 korun na dítě?

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).