Hlavní navigace

Kontrola na neschopence: Co nastane, pokud nemocného doma nezastihne?

25. 2. 2022

Sdílet

25.2.22 1krát/muž, nemocný, zděšený, překvapený, šok Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

V průběhu nemoci zaměstnance, který je dočasně práce neschopný a tedy musí zůstat doma, může dorazit kontrola. Vzhledem k tomu, že v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, v té době se může u dveří nemocného zaměstnance objevit právě chlebodárce. Pokud zjistí nedodržování léčebného režimu, řeší se postih podle zákoníku práce.

Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti,, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď. 

Zaměstnavatel může při provádění kontroly po zaměstnanci požadovat předložení průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce, zda zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce a popřípadě při zjišťování dalších skutečností, např. při osvědčování podezření na alkohol či požití jiných návykových látek nebo jde-li o úraz zaviněný jinou osobou.

Kontrola nemocného ze sociálky

Od 15. dne náleží nemocenské hrazené Českou správou sociálního zabezpečení. To lze očekávat kontrolu právě z tohoto úřadu. Pokud pracovníci OSSZ nemocného nezastihnou na uvedené adrese, vyzvou ho písemným oznámením, aby kontaktoval OSSZ. Pokud se prokáže porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odejmutí nemocenského, tzv. postih.

Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole tohoto režimu, může být nemocenské kráceno nebo odňato za dobu až 100 kalendářních dnů ode dne (každého) porušení tohoto režimu nebo ode dne nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole tohoto režimu.

Kontrola OSVČ na neschopence

Pokud OSVČ, která si hradí nemocenské pojištění, onemocní a bude uznána lékařem dočasně práce neschopnou, obdrží od lékaře pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. I ta má povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování.

Průkaz práce neschopného, který lékař vytiskne a OSVČ předá, je dokladem, ve kterém je zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek apod., a je předkládán případné kontrole z OSSZ.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).