Hlavní navigace

Náhrada mzdy se od roku 2022 razantně zvýší

26. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Po několika letech se zaměstnancům na neschopenkách či v karanténě díky vyšší průměrné mzdě výrazněji zvýší i náhrada mzdy. Jásat ale zřejmě nebudou.

Náhrada mzdy (platu, odměny) poskytovaná zaměstnavatelem i následné nemocenské od České správy sociálního zabezpečení se díky redukčním hranicím zvyšuje. Poskytuje se v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy od první zameškané směny. Od patnáctého dne je zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.

Redukční hranice pro nemocenské

Pro úpravu výdělku zaměstnance (respektive vyměřovacího základu) se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2022 se bude vycházet z vyměřovacího základu roku 2020. Bude vyhlášeno samostatným sdělením ministerstva práce a sociálních věcí. Jde o údaj, který se stanoví z vyhlášené průměrné mzdy dle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Z průměrné mzdy se odvozují také zálohy pro OSVČ, vyměřovací základ pro účast na nemocenském pojištění a další. Tyto důležité číselné údaje již byly zveřejněny v článku Potvrzeno, OSVČ si na zálohách v roce 2022 připlatí skoro 500 Kč

Redukční hranice pro nemocenské
Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2021 1 182 Kč 1 733 Kč 3 545 Kč
Rok 2022 1 298 Kč 1 946 Kč 3 892 Kč

Náhrada mzdy pro rok 2022

Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovněprávní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, ale i tak je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2022 již bude vypočtena dle nových redukčních hranic.

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Krok první

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

  • První RH: 1 298 × 0,175 = 227,15 Kč
  • Druhá RH: 1 946 × 0,175 = 340,55 Kč
  • Třetí RH: 3 892 × 0,175 = 681,10 Kč
Redukční hranice pro náhradu mzdy
Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2021 206,85 Kč 310,28 Kč 620,38 Kč
Rok 2022 227,15 Kč 340,55 Kč 681,10 Kč

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

  • 1. redukční hranice: 227,15 × 0,9 = 204,435 Kč
  • 2. redukční hranice: (340,55 – 227,15) × 0,6 = 113,4 × 0,6 = 68,04 Kč
  • 3. redukční hranice: (681,10 – 340,55) × 0,3 = 340,55 × 0,3 = 102,165 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 204,44 + 68,04 + 102,17 = 374,65 Kč.

Krok třetí

Vypočte se náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od první zameškané směny při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Zaokrouhluje se na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2021 s rokem 2022

Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 238,10 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 40 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle).

Rok 2021

  • Z první redukční hranice bude započteno 186,17 Kč.
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 18,75 Kč, tj. (238,10 – 206,85) x 0,6.

Hodinová náhrada mzdy činí 122,949 tj. 60 % z (186,17 + 18,75). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 4 918 Kč (122,949 × 40 hodin).

Rok 2022

  • Z první redukční hranice bude započteno 204,44
  • Z druhé redukční hranice bude započteno 6,57 Kč, tj. (238,10 – 227,15) x 0,6

Hodinová náhrada mzdy činí 126,61, tj. 60 % z ( 204,44+ 6,57). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 5 065 Kč (126,61× 40 hodin).

V roce 2022 si náš modelový zaměstnanec ve srovnání s rokem předchozím polepší na náhradě mzdy 147 Kč. Je to sice po několika letech výrazný nárůst, avšak vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám na tom o mnoho lépe nebude.

Podklady pro výpočet nemocenských dávek

Již od roku 2020 zaměstnanci nepředávají zaměstnavatelům žádné části formuláře dočasné pracovní neschopnosti ani takzvané lístky na peníze. Jediným tištěným dokladem při dočasné pracovní neschopnosti je „průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“, který si ponechají. Dokladem pro omluvení nepřítomnosti v práci a výplatu náhrady mzdy v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti jsou informace od ČSSZ v elektronické podobě. Zaměstnavatel pro jejich získání využívá on-line služby.

Zaměstnanci jsou však nadále povinni neprodleně své zaměstnavatele informovat o dočasné pracovní neschopnosti a předpokládané době jejího trvání. Forma není zákonem stanovena. Zaměstnavatel stanoví, komu a jakou formou se tyto informace sdělují (e-mail, telefon atd.).

Zaměstnavatel předává podklady (vyměřovací základ) pro výpočet nemocenských dávek OSSZ elektronicky (stejně jako vyměřovací základ pro výpočet nemocenského při dočasné pracovní neschopnosti). Ovšem příslušné formuláře (žádost o dávku PPM, otcovskou, ošetřovné a další) předávají zaměstnanci nadále svému zaměstnavateli v papírové podobě.

Náhrada mzdy v dočasné pracovní neschopnosti

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).