Hlavní navigace

Nedostala se na střední školu. Dokdy za ni hradí zdravotní pojištění stát?

21. 5. 2024

Sdílet

21.5.24 1*/studentka, absolvent, škola, zamyšlení, dotaz, dívka Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Absolvent základního vzdělání nebude nedále pokračovat v navazujícím studiu, ať už jde o střední školu nebo učňák. Jak dlouho za něj bude platit stát zdravotní pojištění? 

Jak připomíná Všeobecná zdravotní pojišťovna, absolvent základní školy je považován za nezaopatřené dítě. Stát za něj tak zdravotní pojištění platí automaticky do konce školního roku (tj. do 30. 6.), resp. po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin (tj. do 31. 8.). V době letních prázdnin však nesmí nevykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti, případně nesmí být na rekvalifikaci.

Student střední školy si zřídil živnosťák. Má nějaké povinnosti vůči pojišťovně? Přečtěte si také:

Student střední školy si zřídil živnosťák. Má nějaké povinnosti vůči pojišťovně?

Pokud absolvent základní školy nebude po skončení prázdnin, tedy od 31. srpna, pokračovat v dalším navazujícím studiu, nebude automaticky spadat do kategorie státních pojištěnců, tzn. stát za něj přestává zdravotní pojišťovně hradit pojistné.

Za každého pojištěnce musí být pravidelně měsíčně uhrazeno pojistné na zdravotní pojištění. Pokud ho tedy pojištěnec neplatí z příjmů z výdělečné činnosti a zároveň není důvod pro platbu pojistného státem, je povinen – bez ohledu na to, že je nezletilý – platit si pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů v zákonem stanovené výši, uvádí VZP. 

Musel opustit střední školu, od září nastupuje na učňák. Kdo uhradí pojistné? Přečtěte si také:

Musel opustit střední školu, od září nastupuje na učňák. Kdo uhradí pojistné?

Jeho výše se vypočítává z aktuální minimální mzdy. Za dlužnou částku naskakuje penále 0,05 % za každý kalendářní den. Povinnost zaplatit případný dluh na pojistném se ve správním řízení ukládá dané nezletilé osobě (nikoli jejím zákonným zástupcům).

Platba zdravotního pojištění od 1. září u absolventa ZŠ v případě:

  • evidence ve státní kategorii, např. uchazeč o zaměstnání v evidenci na úřadu práce – pojistné za absolventa platí stát jako za státního pojištěnce,
  • nástupu do zaměstnání – pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel,
  • pokud nenastane žádná výše uvedená situace, absolvent základní školy patří do kategorie OBZP a má povinnost si platit zdravotní pojištění sám

Změny se musí hlásit

Pojištěnec musí všechny změnit zdravotní pojišťovně oznámit. A to do 8 dnů.  Výjimkou je nástup do zaměstnání. V tomto případě za zaměstnance oznamuje nástup do zaměstnání jeho zaměstnavatel.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).