Hlavní navigace

OSVČ byla tři měsíce na neschopence. Jak se to projeví v přehledu o příjmech?

1. 3. 2024

Sdílet

1.3.24 4krát/muž, zranění, nemoc, neschopenka, dotaz Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

OSVČ mají povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Učinit tak musí do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání za tento kalendářní rok.

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2023

  • do 8. dubna 2024, pokud OSVČ nemá povinnost podat daňové přiznání, podává přehled zdravotní pojišťovně
  • do 2. května 2024, pokud OSVČ podává daňové přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně)
  • do 3. června 2024 pokud OSVČ podává daňové přiznání elektronicky
  • do 1. srpna 2024, pokud OSVČ podává daňové přiznání s daňovým poradcem

Při vyplňování formuláře je třeba zohlednit aktuální situace, které podnikání během roku doprovázely. Jednou z takových situací je doba, kdy je OSVČ, která si hradí dobrovolné nemocenské pojištění, v pracovní neschopnosti a pobírá nemocenské.

Jaké jsou termíny pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2023? Přečtěte si také:

Jaké jsou termíny pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2023?

Tříměsíční pracovní neschopnost v přehledu 

Je možné při vyplňování přehledu OSVČ za loňský rok odečíst dobu tříměsíční pracovní neschopnosti? Všeobecná zdravotní pojišťovna uvádí na příkladu konkrétní období: OSVČ byla v neschopnosti od 25. září do 5. prosince, nemocenské dostávala až od 15. dne, tj. od 9. října.

Jak upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, na snížení minimálního vyměřovacího základu při ročním vyúčtování má osoba OSVČ nárok pouze tehdy, když měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ, popřípadě pobírala takové nemocenské.

Nejen berňák, OSVČ budou muset elektronicky komunikovat i se sociálkou Přečtěte si také:

Nejen berňák, OSVČ budou muset elektronicky komunikovat i se sociálkou

Vyměřovací základ pro stanovení pojistného za rok 2023 se v uvedeném případu poměrně sníží o měsíce, kdy byla OSVČ po celý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti. Zahrnuje se i období 1. 10. až 8. 10., které se pro tyto účely považuje za období pobírání nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ, bez ohledu na to, že nemocenské bylo fakticky poskytováno až od 9. října.

Nemocenské z nemocenského pojištění je poskytováno až od 15. dne pracovní neschopnosti. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení pak uvádí, že za období nároku na výplatu nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ se považuje též období dočasné pracovní neschopnosti, po které se nemocenské podle zvláštního právního předpisu neposkytuje. 

Postup při posuzování období (počtu dnů) pracovní neschopnosti, kdy není nárok na výplatu nemocenského, musí být samozřejmě shodný pro oblast sociálního i zdravotního pojištění. I v oblasti pojistného na zdravotní pojištění se proto vychází z dikce zákona o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů, uvádí VZP. 

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ všech zdravotních pojišťoven na jednom místě Přečtěte si také:

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ všech zdravotních pojišťoven na jednom místě

Minimální vyměřovací základ OSVČ se tedy v roce 2023 sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, kdy měla OSVČ po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského jako OSVČ, přičemž za pobírání nemocenského se považuje i období dočasné pracovní neschopnosti, kdy se osobě samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojištění OSVČ, nemocenské neposkytuje. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).