Hlavní navigace

Reforma důchodů: Dřívější penze pro náročné profese, výhody pro pracující seniory

1. 3. 2024

Sdílet

1.3.24 1*/senior, důchodce, muž, zamyšlení, dotaz Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě návrh důchodové reformy, Obsahuje hned několik opatření, která jsou pro důchodce klíčová. 

Návrh počítá s rozšířením okruhu lidí, kteří budou vzhledem k náročnosti své profese zvýhodněni, a to formou snížení důchodového věku. Budou moci tedy odejít do penze dříve. 

Současně se počítá se zvýhodněním pro pracující seniory. Bude pro ně zavedena sleva 6,5 % na důchodovém pojištění. Jejich výdělky by se tak měly zvýšit. 

Dřívější odchod do důchodu: Krásná myšlenka, horší realizace Přečtěte si také:

Dřívější odchod do důchodu: Krásná myšlenka, horší realizace

Součástí důchodové reformy je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných změn, které podpoří především rodiny. 

Lidé pracující v náročných profesích mohou dříve do důchodu 

Byl stanoven okruh osob, které získají zvýhodnění formou snížení důchodového věku, a to na základě kategorizace rizik podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Od 1. ledna 2025 budou do tzv. náročných profesí doplněny: 

  • Všechny osoby pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4 
  • Osoby pracující na pracovištích s výskytem vybraných rizik kategorie 3 – celková fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem 

Při vymezování konkrétních profesí jsme vycházeli z jasných dat i z širokého mezinárodního srovnání. Postupujeme v souladu s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími odborníky, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Dřívější odchod do důchodu pro náročné profese nemusí být jednoduchý Přečtěte si také:

Dřívější odchod do důchodu pro náročné profese nemusí být jednoduchý

Návrh bere v potaz práce v náročné profesi v období 10 let před účinností zákona. Hned , jak zákon vejde v platnost, bude možné získat nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců při odpracování 2200 směn. Snížení věku až na 30 měsíců bude možné po odpracování 4400 směn. To odpovídá přibližně 20 letům práce. 

Výhody pro pracující seniory

Dalším opatřením je zvýhodnění pro důchodce, kteří stále pracují. Návrh předpokládá nahrazení trvalého zvyšování důchodů o malé částky snížením sazby pojistného o 6,5 % pro všechny starobní důchodce, kteří budou vykonávat výdělečnou činnost. V případě OSVČ bude sníženo pojistné také o 6,5 %. Sazba pojistného placeného zaměstnavatelem zůstane zachována. 

Chystá se další podpora pracujících důchodců, a to 6,5% sleva na pojistném Přečtěte si také:

Chystá se další podpora pracujících důchodců, a to 6,5% sleva na pojistném

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí modelové příklady, jak bude opatření vypadat v praxi: 

Zvýšení čistého příjmu od zaměstnavatele za 1 rok výdělečné činnosti: 

  • U mzdy 20 tisíc Kč činí navýšení příjmů 1300 Kč měsíčně, tzn. 15,6 tis. Kč za rok. 
  • U mzdy 40 tisíc Kč činí navýšení příjmů 2600 Kč měsíčně, tzn. 31,2 tis. Kč za rok. 

Reforma penzí: Kdy půjdete do důchodu, se dozvíte ve svých 50 letech Přečtěte si také:

Reforma penzí: Kdy půjdete do důchodu, se dozvíte ve svých 50 letech

Sleva nahradí nízké trvalé měsíční navýšení důchodu v průměru o 80 Kč, které je spojeno s každoroční žádostí a čekáním na rozhodnutí. Informace o přiznání důchodu se jednou sdělí zaměstnavateli a ten již zajistí slevu na pojistném po celou dobu trvání pracovního poměru přímo ve výplatě mzdy. 

Další klíčová opatření v důchodové reformě 

Navázání důchodového věku na transparentní demografické ukazatele, tedy věk dožití. Plro ročníky 1965 a starší se v oblasti důchodového věku reformou nic nemění. 

Věk pro odchod do důchodu má prudce stoupat. Dnešní čtyřicátník až v 67 letech Přečtěte si také:

Věk pro odchod do důchodu má prudce stoupat. Dnešní čtyřicátník až v 67 letech

Rodinný vyměřovací základ, který ocení výchovu dětí a péči o závislé osoby. Platí ale, že výchovné zůstane každému, kdo už ho obdržel. Pro nově přiznávané důchody však od roku 2027 nebude důchod zvyšován za výchovu prvních dvou dětí o 500 korun. Doba péče o tyto dvě děti bude oceněna rodinným vyměřovacím základem ve výši průměrné mzdy. Pokud bude rodič také pracovat, jeho skutečný výdělek se k rodinnému vyměřovacímu základu přičte, a tím se ocenění doby péče zvýší. 

Zdvojnásobení minimální výše základní a procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na částku odpovídající 20 % průměrné mzdy. U invalidního důchodu pro invaliditu druhého a prvního stupně půjde o poměrné snížení (polovina, respektive třetina), stejně tak u pozůstalostních důchodů (vdovské a vdovecké polovina, sirotčí 40 %)

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).