Hlavní navigace

Příspěvek od úřadu práce: Má nárok, když přijme člověka z pracáku na zkoušku?

7. 6. 2022

Sdílet

8.3.23 4krát/Nápad, zamyšlení, idea, názor, muž, podnikatel Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Zaměstnavatel má zájem přijmout do pracovního poměru zaměstnance z evidence úřadu práce, ale pouze na zkrácený úvazek a maximálně na dobu tří měsíců. Nejprve chce totiž zjistit, zda zaměstnanec práci zvládne.  

Jak je to s možností příspěvku na částečnou úhradu nákladů na mzdu nebo plat takového zaměstnance?

Jak uvádí Úřad práce ČR na svém webu, příspěvek na zajištění aktivity práce na zkoušku je příspěvkem na částečnou úhradu nákladů na mzdu nebo plat zaměstnance, kterého zaměstnavatel přijme z evidence úřadu práce, pokud takového zaměstnance chce přijmout maximálně na poloviční úvazek a maximálně na dobu tří měsíců. Budoucí zaměstnanec musí být na trhu práce obtížně umístitelný a musí splňovat stanovená kritéria (informace sdělí úřad práce, v jehož evidenci je budoucí zaměstnanec veden). 

Příspěvek je proplácen zpětně na základě písemné dohody, uzavřené s úřadem práce. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě, nebude příspěvek vyplacen. Nástup zaměstnance do pracovního poměru může být uskutečněn až po uzavření dohody s úřadem práce. 

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele, tedy potenciálního zaměstnavatele. 

Základní předpoklady:

  • budoucí zaměstnanec je veden v evidenci Úřadu práce ČR,
  • budoucí zaměstnanec je na lokálním trhu práce obtížně umístitelný a splňuje podmínky pro umístění na podporovaném pracovním místě (podrobnosti sdělí pracoviště, kde je žadatel veden v evidenci; pokud je financováno z projektu, závisí na nastavení konkrétních podmínek v jednotlivých projektech),
  • pracovní pozice odpovídá stupni dosaženého vzdělání budoucího zaměstnance,
  • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za své zaměstnance (a za sebe, je-li žadatelem fyzická osoba), že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).