Hlavní navigace

15 nejčastějších příloh, které se podávají s daňovým přiznáním

12. 2. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Pouze s vyplněným formulářem daňového přiznání se finanční úřad nespokojí. Uvedené údaje totiž musíte doložit. Přinášíme přehled nejčastějších příloh přiznání.

V podstatě každý poplatník přikládá k daňovému přiznání nějaké přílohy. Kromě příloh (Příloha 1 až 3), které tvoří součást formuláře daňového přiznání, se k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob přikládají i další potvrzení dokazující příjmy, nárok na osvobození od daně či nárok na slevy na dani. Přinášíme přehled, které přílohy se s přiznáním odevzdávají a za jakých okolností.

Nejčastější přílohy daňového přiznání

1. Účetní závěrka

Pokud poplatník vede účetnictví, musí k přiznání dodat účetní závěrku. Jestliže vede pouze daňovou evidenci, k přiznání ji nepřikládá. Obdobně nepřikládají evidenci poplatníci s příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů (příjmy z pronájmu).

2. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a či jiné samostatné výdělečné činnosti

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Důležitou přílohou je „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“. Poplatník musí toto potvrzení přiložit od všech zaměstnavatelů, od kterých měl v daném roce příjem, kromě případů, kdy byla srážena konečná srážková daň. Drtivá většina správců daně vyžaduje originál tohoto potvrzení, proto doporučujeme dokument vždy okopírovat a archivovat, poradil pro server Podnikatel.cz Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost toto potvrzení zaměstnanci (i bývalému zaměstnanci) vydat do 10 dnů od podání žádosti. Obdobné potvrzení vydávají i slovenští zaměstnavatelé.

OSVČ, které fungují na základě jiného než živnostenského zákona a nemají za povinnost vést daňovou evidenci, či účetnictví, musí rovněž doložit své příjmy.

3. Doklad o poskytnutém daru

Pokud chce poplatník snížit základ daně o hodnotu poskytnutých darů, musí k přiznání dát doklad o poskytnutém daru. Aby kdokoli mohl dary v přiznání uplatnit, musí minimální hodnota daru přesáhnout 2 % ze základu daně nebo musí činit aspoň 1000 Kč. Podmínek, aby šlo dar “daňově” uznat, existuje více a přesně je určuje § 15 zákona o daních z příjmů.

4. Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru

Od základu daně lze také odečíst úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření či úroky z hypotečního úvěru. Úhrnná částka úroků, o které se dá snížit základ daně, činí maximálně 300 000 Kč. Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru většinou automaticky zasílají stavební spořitelny a hypoteční banky. Opět většinou správce daně vyžaduje originál potvrzení, upozornil Jan Molín.

5. Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění

Na penzi si v Česku ve třetím pilíři spoří více než 5 milionů lidí a takto zaplacené částky na penzijní připojištění se dají od základu daně odečíst. Maximální výše odpočtu činí 12 000 Kč. Základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního připojištění, kterou musíte snížit o 6000 Kč. K přiznání musí poplatník doložit Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění, penzijní pojištění či doplňkové penzijní spoření, které penzijní fondy (společnosti) samy posílají. Opět platí, že se k přiznání dává originál.

Od roku 2011 lze též uplatnit pojistné na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění nebo jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění. Poplatník ale dle § 15 odst. 5b zákona o daních z příjmů musí splnit některé podmínky. V přiznání za rok 2013 se pak pravidla pro odpočet, v souvislosti s důchodovou reformou, mírně mění.

6. Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

Stejně tak si poplatníci mohou od základu daně odečíst částky zaplacené na soukromé životní pojištění. Kromě dalších podmínek lze maximálně odečíst 12 000 Kč. Nárok se dokládá originálním Potvrzením o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění, které pojišťovny zpravidla samy poplatníkům pošlou.

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Ilustrační obrázek.

7. Potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Další nezdanitelnou částku tvoří peníze zaplacené za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj. Maximum je 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč. Dokládá se Potvrzením o zaplacené úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Od roku 2015 se má ale tento odpočet zrušit.

8. Potvrzení o členských příspěvcích zaplacených odborové organizaci

Poslední do kategorie nezdanitelných částek spadají příspěvky zaplacené odborové organizaci, kdy lze odečíst 3000 Kč za rok. Dokládá se Potvrzením o členských příspěvcích zaplacených odborové organizaci. Podobně jako u zkoušek ověřující výsledky dalšího vzdělávání skončí možnost tohoto odpočtu v roce 2015.

9. Potvrzení o studiu

Kromě nezdanitelných částek se v přiznání uplatňují i slevy na dani a daňové zvýhodnění. Aby poplatník mohl uplatnit slevu na studenta, musí k přiznání dodat potvrzení o studiu, které na vyžádání potvrdí škola. Sleva na dani činí u studentů nejvýše 4020 Kč.

10. Čestné prohlášení o příjmu manželky

Jestliže chce poplatník uplatnit slevu na manželku, musí přiložit Čestné prohlášení manželky, že jeho drahá polovička neměla v daném roce vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč.

11. Průkaz ZTP/P či rozhodnutí o udělení invalidního důchodu

Obdobně držitelé průkazu ZTP/P a poplatníci pobírající invalidní důchod doloží tyto skutečnosti, pokud si uplatňují příslušnou slevu na dani. Nárok na slevu z titulu pobírání důchodu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ. Sleva pro držitele průkazu ZTP/P se dokládá kopií průkazu. 

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí 2520 Kč, na invaliditu třetího stupně pak 5040 Kč. Sleva na dani pro držitele průkazu ZTP/P dosahuje 16 140 korun.

12. Samostatný list s důvody pro dodatečné přiznání

Jestliže poplatník podává dodatečné přiznání, musí na samostatném listu přiložit i důvody. Tento list není nijak formalizován.

13. Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění

Kdo se chce vyhnout dvojímu zdanění, musí k přiznání podat Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona o daních z příjmů. Existuje oficiální formulář ministerstva financí, upřesnil Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

školení účto - duben - archivace

14. Potvrzení zahraničního správce daně o dani zaplacené v zahraničí

V případě příjmů ze zahraničí dokládá poplatník buď potvrzení o zdanitelných příjmech a sražené dani, které je obdobné formuláři od českých zaměstnavatelů, nebo, v případě jiných příjmů, předkládá potvrzení zahraničního správce daně o dani zaplacené v zahraničí. Účelem přiložení je obvykle zápočet cizí daně na českou daňovou povinnost. Uvedené platí pro české daňové rezidenty, dodal Molín.

15. Příloha s rozpisem uplatňovaných daňových ztrát vyměřených v minulých letech 

Podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů se v některých případech přikládá i Příloha s rozpisem uplatňovaných daňových ztrát vyměřených v minulých letech. Také pro ni existuje oficiální formulář ministerstva financí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).