Hlavní navigace

AFS: Nejlépe si vedl Factoring České spořitelny

Asociace factoringových společností České republiky (AFS) zveřejnila výsledné statistické údaje factoringu za 1. pololetí 2008. Celkový objem postoupených pohledávek dosáhl hodnoty 70 miliard korun. Jde o 17 procentní navýšení oproti 1. pololetí roku 2007. Nejlépe si vedla společnost Factoring ČS, která s obratem téměř 16 miliard korun získala 22,8 procentní podíl na českém trhu. Na druhém místě skončila společnost ČSOB Factoring, která dosáhla obratu 14,3 miliardy korun, třetí příčku s 1e 17,8 procenty obsadila společnost Transfinance a až na čtvrtém místě se 12,3 procenty se usadila společnost Factoring KB. >Ctěte více: Nechcete čekat, až odběratel zaplatí? Zkuste factoring!. Výsledky prvního pololetí potvrzují, že předpovědi o dalším růstu factoringového financování byly správné. V nedávné minulosti byla hlavním důvodem rychle se zvyšujícího obratu poněkud nižší penetrace trhu, k ní se ovšem nyní připojují změny v chování bank, které uvolňují prostor pro alternativní financování, uvedl Tomáš Morávek, generální ředitel společnosti ČSOB Factoring a předseda Asociace factoringových společností České republiky.

Co se týče oblasti mezinárodního factoringu, v něm převažuje dominance Transfinance, která v něm zaznamenala obrat v celkové hodně 2,9 miliardy korun. Na druhém místě skončila ČSOB Factoring s exportním obratem 2,5 miliardy korun a na třetím místě factoring Raiffeisenbank s obratem 2,4 miliardy korun. Čtěte více: Rozhodli jste se pro factoring? Víme, kolik vás bude stát. Porovnáním výsledků je ve zprávě také patrné, že bezprogesivním factoringu je oproti roku 2007 růst o 2 procenta. Podíl bezregresního factoringu stoupá trvale a dělo se tak, dle mého názoru, již dříve, než byl tento ukazatel sledován. Pro stále větší počet uživatelů totiž factoring není jen finančním řešením, ale i alternativní formou zajištění rizika, doplnil Tomáš Morávek.