Hlavní navigace

Autorská práva e-knih a „papírových“ knih nejsou stejná

13. 5. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
E-kniha není totéž co klasická kniha. Liší se v právech autora i nabyvatele. Pro autora je rozhodující licenční smlouva, ale práva nabyvatele jsou v případě e-knihy značně omezena. E-knihu zkrátka nelze půjčit, prodat ani kopírovat.

E-kniha je bezesporu moderním způsobem publikování prostřednictvím internetu. Nabyvatel si ji může prostřednictvím samospustitelného programu kdykoliv zobrazit na počítači. Samozřejmě chrání i životní prostředí, protože nedochází k jejímu tisku. Jak je to ale s ochranou práv autora? A může být vůbec e-kniha nabyvatelem půjčena, kopírována nebo dále prodána?

Elektronická kniha a e-kniha není totéž

Předně je třeba vysvětlit rozdíl mezi e-knihou a elektronickou knihou. A to z hlediska rozdílného právního režimu. Za e-knihu se považují slovesná autorská díla, která nejsou rozšiřována (prodávána) v hmotné „papírové“ podobě. Jednoduše řečeno jde o knihy, které si stáhneme ze sítě Internet do počítače či do čtečky. Oproti tomu knihy v elektronické podobě rozšiřované na hmotných nosičích (např. zachycené na CD či paměťové kartě) jsou svým autorskoprávním režimem totožné s klasickými tištěnými knihami. Pro právní povahu e-knih je tedy zásadní, že nejsou rozšiřovány v hmotné podobě. Čtěte také: Chcete vydat knihu a nevíte jak na to? Zkuste všechny možnosti

E-knihu půjčovat ani kopírovat nemůžete

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdili odborníci z Advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, nabyvatel e-knihy není, pokud mu tato práva neudělí nositel autorských práv, oprávněn e-knihy dále kopírovat, půjčovat či dále prodávat. Důvodem je již vysvětlovaný rozdíl mezi e-knihou a klasickou, případně elektronickou knihou. E-knihy nejsou rozšiřovány v hmotné podobě. Podle § 14 odst. 2 autorského zákona dochází při prodeji autorského díla v hmotné podobě, tedy například při prodeji klasické knihy, k vyčerpání autorských práv. U klasické knihy dochází po jejím prodeji či jiném převodu vlastnického práva k vyčerpání autorských práv k příslušné rozmnoženině (výtisku) knihy a je možné ji dále prodávat, uvádí právníci Štěpán Štarha a Ivan Rámeš. U e-knihy však k vyčerpání autorských práv nedochází.

Pro úplnost oba oslovení právníci dodávají, že vždy závisí na tom, jaká práva nabyvateli e-knihy poskytne nositel autorských práv. Není vyloučeno, že nositel autorských práv udělí nabyvateli e-knihy také oprávnění k jejímu dalšímu prodeji. Ovšem v praxi nositelé autorských práv nabyvatelům e-knih tato práva zpravidla neudělují. Čtěte také: Autorské honoráře jako přivýdělek při zaměstnání

  • Klasická nebo elektronická kniha (hmotná podoba) – nabyvatel ji může dále půjčovat nebo prodat.
  • E-kniha (nehmotná podoba) – nedochází k vyčerpání autorských práv. Není možné ji dále kopírovat, půjčovat či prodávat. Za porušení autorských práv hrozí nemalé sankce.

Za šíření e-knih až pět let “na tvrdo”

Podle odborníků hrozí za porušování autorských práv jednak soukromoprávní a jednak veřejnoprávní sankce. Soukromoprávní sankce jsou sankce, kterých se může domáhat nositel autorských práv. Zejména se jedná o právo domáhat se zdržení zásahu do autorských práv, odstranění následků zásahu do autorských práv, vydání bezdůvodného obohacení či náhrady škody. V praxi by mohlo jít zejména o zákaz užívat a dále rozšiřovat neoprávněně nabyté e-knihy či o stanovení povinnosti uhradit nositeli autorských práv cenu e-knihy, upřesňuje Štraha a Rámeš.

Veřejnoprávní sankce jsou potom představovány zejména trestněprávním postihem. Především může jít o trestný čin porušení autorského práva podle § 270 trestního zákoníku. Za spáchání tohoto trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. V některých případech (například vykazuje-li porušení autorských práv znaky obchodní či podnikatelské činnosti) hrozí pachateli trest odnětí svobody až na pět, varují právníci z Advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Dodávají že o trestný čin samozřejmě nepůjde v případě, kdy e-knihu půjčíme svému známému. Spíše by se jednalo o v situaci, kdy bude nabízeno přes internet ke stažení velké množství e-knih, čímž dojde k porušení autorských práv. Čtěte také: Jak na zdanění honorářů z více vydavatelství měsíčně

O právech autora rozhoduje licenční smlouva

Vztah nakladatelství a autora je v případě knih ve hmotné podobě upraven licenční smlouvou podle § 46 autorského zákona. Autor poskytuje podpisem licenční smlouvy oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití. A to v rozsahu omezeném nebo neomezeném. Nabyvatel se zavazuje (pokud není sjednáno jinak), poskytnout autorovi odměnu. Licence může být sjednána jako výhradní nebo nevýhradní. V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil. Nevýhradní licence naopak umožňuje autorovi nadále užívat dílo způsobem, ke kterému licenci udělil nebo poskytnout licenci třetím osobám.

Distribuce knih je prováděna na základě § 14 odst. 1 autorského zákona, a to pod pojmem rozšiřování. Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. Podle Lenky DymákovéAdvokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS je rozšiřování vždy vázáno na „hmotnou podobu“ díla.

V případě e-knih knih vzniká pro autora další možnost, jak svoji knihu vydat bez velkých nákladů, které jsou spojeny s vydáním hmotné knihy. Pokud se autor rozhodne vydat knihu sám, nepotřebuje k tomuto kroku nakladatelství. Jednoduše může knihu na internetu zveřejnit. Tato možnost je sice levnější, ale v praxi mohou vyvstat různé problémy spojené s knihou jako autorským dílem, upozorňuje Dymáková. Jak dodává, mohlo by se jednat o překlady, ilustrace, ke kterým vlastní autorská práva další osoba. Jestliže si autor zvolí nakladatele, uzavírá smlouvu, která dá nakladateli právo knihu šířit i digitálně. Autor tedy musí oprávnění nakladatele rozšířit i na dílo elektronické, které nespadá pod § 14 odst. 1 autorského zákona. V praxi vyvstává problém starších smluv, kde je upravena distribuce pouze u knih ve hmotné podobě a někteří nakladatelé se mylně domnívají, že se toto ustanovení vztahuje i na e-knihy, podotýká Lenka Dymáková.

Foto: Isifa.com

Reklama
Knihkupectví Kanzelsberger – hlavní partner seriálu Léto s (e)knihou
Síť knihkupectví po celé ČR, on-line prodej. Nabízíme více než 56 000 denně aktualizovaných záznamů knih všech žánrů: beletrie, dětské knihy, učebnice, slovníky, odbornou a technickou literaturu, historie, encyklopedie, hudebniny, mapy a atlasy: www.kanzelsber­ger.cz| www.facebook.com/kni­hy.kanzelsber­ger

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).