Hlavní navigace

Blížíte se k hranici překročení obratu u DPH? Pozor, od roku 2023 se má limit zvýšit

5. 10. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Blížíte se ke stávající hranici pro překročení obratu u DPH? Čtěte, v jakých případech se musíte registrovat a kdy se vás už registrace netýká. Zvýšení hranice obratu má dopad ještě i do roku 2022.

V květnu vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí ČR, který přináší některé změny a novinky do světa daní a účetnictví. Jednou z očekávaných změn je navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, a to z dosavadního jednoho milionu korun na dvojnásobek. Na zvýšení limitu se tak podnikatelé mohou těšit už v roce 2023.

Co se dozvíte v článku
  1. Obrat v zákoně o DPH
  2. Co se počítá do obratu?
  3. Co se do obratu nepočítá?
  4. Zvýšení limitu pro plátcovství z 1 mil Kč na 2 mil. Kč
  5. Co když překročím obrat v listopadu?
  6. Co jste se v článku dozvěděli?

Obrat v zákoně o DPH

Zákon o DPH definuje, co se rozumí obratem pro účely tohoto zákon. Obratem se pak rozumí „souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty…“ za zdanitelná nebo osvobozená plnění.

V zákoně o DPH je rovněž definováno, kdo je plátcem daně z přidané hodnoty. Nejčastějším právním důvodem pro vznik povinné registrace k DPH je ten případ, kdy osoba za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne obrat 1 000 000 Kč. Zejména důležitá je informace, že obrat se posuzuje za dvanáct kalendářních měsíců, nikoli však za kalendářní rok. To ovšem neplatí pro osoby, které uskutečňují pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet.

Co se počítá do obratu?

Zákon o DPH definuje obrat jako souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění. Podstatné přitom je, že se jedná o souhrn úplat, které jsou výsledkem ekonomické činnosti. Zákon o DPH dále vymezuje úplatu, za kterou je považována „částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním“, a dále se úplatou rozumí dotace k ceně, kterou se pro účely DPH rozumí přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu.

Úplatou je tedy hodnota peněžních prostředků, která náleží za uskutečněná plnění, ale také hodnota nepeněžního plnění – např. protiplnění poskytnuté formou dodání zboží nebo poskytnutím služby. Zavádějící může být samotný pojem úplaty, kdy není rozhodující, zda již došlo k peněžním tokům (případně přijetí protiplnění) nebo nikoli. Do obratu se totiž započítává úplata za plnění k datu jejich uskutečnění, a to přijatá před nebo po uskutečnění plnění, tedy bez ohledu na skutečnou úhradu.

Co se do obratu nepočítá?

Zákon o DPH definuje, co se do obratu počítá ale také to, co se do obratu nezapočítává. Do obratu pro účely zákona o DPH se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku v případě, že toto plnění není obvyklou ekonomickou činností. Dále se do obratu nezahrnují taková plnění, která mají místo plnění mimo tuzemsko a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud jsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Zvýšení limitu pro plátcovství z 1 mil Kč na 2 mil. Kč

Novela zákona o DPH navrhuje zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH z původního jednoho milionu na dva miliony korun. Změna by se měla do zákona promítnout s účinností od 1. ledna 2023. Novela nicméně stále čeká na projednání ve Sněmovně.

Aktuální limit jednoho milionu korun reflektuje současný limit (35 000 EUR), který je v zákoně od doby vstupu České republiky do Evropské unie, tedy 18 let. Ke změně limitu za toto období nedošlo, a to ani v důsledku zvyšujících se cen a dalších ovlivňujících faktorů. Státy, které jsou členy Evropské unie, by mohly implementovat v návaznosti na směrnici EU do právních předpisů zvýšení limitu až na 85 000 EUR, a to od roku 2025.

Navýšení ročního obratu pro vznik plátcovství na dva miliony korun je vyvoláno zejména z důvodů nepřiměřené administrativní zátěže u osob povinných k dani, které mají omezenou hospodářskou činnost. V případě, že by se ponechalo stávající znění zákona o dani z přidané hodnoty, nedojde k naplnění jednoho z cílů programového prohlášení vlády, ve kterém se mimo jiné snaží podporovat podnikání a vytvářet příznivé podmínky pro podnikatele formou snížení administrativní zátěže.

Limit pro DPH se zvýší na 2 miliony Kč. Co když máte obrat mezi 1 a 2 miliony? Přečtěte si také:

Limit pro DPH se zvýší na 2 miliony Kč. Co když máte obrat mezi 1 a 2 miliony?

Co když překročím obrat v listopadu?

A co budou dělat ti podnikatelé, kteří překročí limit jednoho milionu v listopad  a měli by se tak podle současného znění zákona registrovat od 1. 1. 2023 jako plátci daně z přidané hodnoty?

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

V případě, že by osoba povinná k dani překročila obrat v listopadu nebo prosinci roku 2022, neměla by mít povinnost podat přihlášku k registraci. To platí v případě, že by tato osoba překročila obrat jeden milion korun, ale zároveň by obrat nepřesáhl dva miliony korun. Tato osoba povinná k dani by se tedy neměla stát plátcem DPH od ledna, případně února 2023.

V případě, že by došlo k překročení obratu (původní jeden milion korun) v říjnu 2022, má osoba povinná k dani povinnost podat přihlášku k registraci, jako plátce daně se registrovat a od 1. prosince 2022 by tato osoba byla plátcem DPH ze zákona.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jak se počítá obrat pro účely DPH?
Obrat se posuzuje za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Nejedná se tedy o kalendářní rok. 
Jaká je aktuální výše limitu pro povinnou registraci k DPH?
Podle aktuální právní úpravy je limit pro vznik povinnosti registrace k DPH nastaven na 1 000 000 Kč. Od 1. ledna 2023 by se však měla tato hranice zvýšit na 2 000 000 Kč.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).