Hlavní navigace

Brigádnická činnost žáků a studentů v otázkách a odpovědích

11. 8. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Letní studentské brigády jsou na serveru Podnikatel.cz častým diskuzním tématem. Zaměstnavatelé i sami studenti zjišťují, který zaměstnanecký poměr je pro ně z hlediska plnění povinností i z hlediska výše odvodů nejvýhodnější.

Příklady z praxe názorně ukazují, zda je výhodný podpis Prohlášení k dani poplatníka studentem, dále z kterých příjmů v uvedených případech se odvádí či neodvádí sociální a zdravotní pojištění a jak postupovat v případě dovršení 26 let studenta v době prázdninové brigády.

Příležitostné zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti

Studentka vysoké školy pracovala v červenci na dohodu o pracovní činnosti, která byla uzavřena pouze na jeden pracovní týden, tj. od pondělí do pátku. Musí zaměstnavatel platit pojištění?

Protože dohoda o pracovní činnosti neměla trvat a ani netrvala déle než 7 kalendářních dnů, lze ji definovat podle § 6 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců jako příležitostné zaměstnání. Z tohoto příjmu nemusí zaměstnavatel odvádět sociální ani zdravotní pojištění.

Dohody o provedení práce – zálohová nebo srážková daň?

Žák středního odborného učiliště byl v měsíci červenci zaměstnán: 

  • u prvního zaměstnavatele od 1.7. do 11.7.2008 a podle dohody o provedení práce má dostat vyplaceno 6000 Kč. U zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka k dani a doložil potvrzení z učiliště o soustavné přípravě na budoucí povolání
  • u druhého zaměstnavatele od 17.7. do 25.7.2008 a podle dohody má dostat vyplaceno rovněž 6000 Kč

Může tento žák podepsat Prohlášení i u druhého zaměstnavatele?

U prvního zaměstnavatele žák podepsal Prohlášení k dani poplatníka a tím využil možnost uplatnění slev (na poplatníka 2070 Kč a na studenta 335 Kč). Zaměstnavatel zdaní tento příjem 15% zálohovou daní. Žák obdrží po zdanění odměnu ve výši 6000 Kč, protože vypočtená zálohová daň ve výši 900 Kč je po odpočtu slev nulová.

U druhého zaměstnavatele již nemůže ve stejném kalendářním měsíci uplatnit slevy. Jelikož je sjednaná odměna i u druhého zaměstnavatele vyšší než 5000 Kč, bude zdaněna zálohovou daní. Okolnost Podpisu prohlášení již nehraje žádnou roli. Žák obdrží od druhého zaměstnavatele odměnu ve výši 5100 Kč (sražena zálohová daň ve výši 900 Kč, bez možnosti uplatnění slev).

Po skončení kalendářního roku žák podá na základě Potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů daňové přiznání. Nebude-li mít v roce 2008 další příjmy, finanční úřad mu na základě žádosti vrátí vyúčtovanou zaplacenou zálohovou daň z druhé dohody o provedení práce ve výši 900 Kč.

V případě, že by příjem od druhého zaměstnavatele nepřesáhl limit 5000 Kč (maximálně 4999 Kč), je z hlediska zdanění pro studenta výhodnější podepsat Prohlášení poplatníka k dani. V případě podpisu bude příjem zdaněn zálohovou daní a po podání daňového přiznání mu bude zaplacená daň vrácena (nemá-li další zdanitelné příjmy). Pokud prohlášení nepodepíše, zaměstnavatel srazí konečnou srážkovou daň – rovněž ve výši 15 %. Žák tento příjem nezahrnuje do zdanitelných příjmů ve svém daňovém přiznání a tím ztrácí možnost vrácení zaplacené daně.

Pracovní poměr a plnění povinností zaměstnavatelem

Student gymnázia uzavřel pracovní smlouvu na letní brigádu od 14.7. do 8.8.2008. Za červenec obdrží dle platového výměru 7500 Kč a za srpen 3200 Kč. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele? 

Zaměstnavatel přihlásí studenta na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) i ve zdravotní pojišťovně do 8 dnů (nejpozději tedy 22.7.2008). U zdravotní pojišťovny neopomene použít kód G. Student předloží potvrzení o studiu, kterým doloží, že je plátcem zdravotního pojištění za oba měsíce stát. Zaměstnavatel odvede pojistné ze skutečné výše dosaženého příjmu, bez doplatku do minima. V případě sociálního pojištění nejsou žádné výjimky z odvodu pojistného. Výše vypočtené daně bude závislá od podpisu Prohlášení poplatníka k dani a případných uplatněných slevách na dani. Odhlášení po ukončení pracovního poměru na ČSSZ a zdravotní pojišťovně proběhne rovněž v zákonné osmidenní lhůtě. Zaměstnavatel vystaví v případě zdanění zálohovou daní Potvrzení o zdanitelných příjmech a vystaví pro ČSSZ Evidenční list důchodového pojištění.

Anketa

Studenty a absolventy v době letních prázdnin:

Přivýdělek studenta publikováním v odborném časopise

Student vysoké školy publikuje články o elektrotechnice v odborném časopise. Za tuto činnost mu byl vyplacen honorář. Jaké jsou jeho povinnosti? 

Autoři, kteří publikují svoji tvorbu v novinách, časopisech nebo na internetových serverech, obdrží za tuto činnost honorář již zdaněný 15% srážkovou daní, pokud autorská odměna od jednoho plátce nepřesáhne měsíčně 7000 Kč. Autor svoji činnost oznamuje zdravotní pojišťovně (zahájení i ukončení) a na konci roku podává Přehled o příjmech a výdajích. Vyměřovacím základem je příjem před zdaněním. Do příjmu si student započítá plnou výši honorářů a odečte výdaje (zřejmě nejvýhodnější bude použití paušálních výdajů ve výši 40 %).

Content - tip - nové sociální sítě

Ukončení nezaopatřenosti a uplatnění slevy na studenta při dovršení 26 let

Studentka vysoké školy dovrší v červenci v průběhu letní prázdninové brigády 26 let. Má zaměstnavatel povinnost doplácet zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu a může si uplatnit slevu na dani? 

Nezaopatřeným dítětem a poplatníkem připravujícím se na budoucí povolání je student vysoké školy do dovršení věku 26 let. V měsíci dovršení 26 let (červenec) je ještě nezaopatřeným dítětem a pro daňové účely studentkou. Od měsíce následujícího, tedy od měsíce srpna, je studentka povinna platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů a ztrácí nárok na uplatnění daňové slevy. Přihlášení zdravotní pojišťovně provede studentka nejpozději do 8 dnů po 26. narozeninách. V tomto případě oznámí ukončení nezaopatřenosti dítěte zdravotní pojišťovně také zaměstnavatel a z příjmu za měsíc srpen odvede zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).