Hlavní navigace

Čas na podání daňového přiznání daně silniční

11. 1. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Do 31. ledna podávají všichni, kdo využívají vozidla k podnikání silniční daň. Již od roku 2008 mohou využít slevy na dani na nová vozidla, letos naopak výrazné navýšení sazby na vozidla nakoupená před rokem 1990.

Na rok 2009 si pro nás zákonodárci připravili změny v podobě zvýšené sazby daně pro tzv. „starší vozidla“. U těch se sazba daně zvýšila o 25 % (v roce 2008 pouze 15 %).

Kdo je povinen platit silniční daň?

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která vozidlo k podnikání používá. Dále také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci při použití jeho osobního vozidla. To ovšem pouze v případě, že nevznikla povinnost platit silniční daň tomuto zaměstnanci, např. z jeho vedlejší podnikatelské činnosti. Poplatníkem je také vlastník vozidla, který zapůjčí vozidlo k podnikání jiné fyzické osobě. Čtěte více: Vyšší daně v denní realitě. Pivo a benzin o korunu dražší

Platí se z vozidel registrovaných a provozovaných v ČR a jejich přípojných vozidel používaných k podnikání. Výjimkou jsou vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 3,5 tuny určená výlučně pro přepravu nákladů, která jsou předmětem daně vždy. Na druhou stranu, jestliže nejsou taková vozidla používána k podnikání, lze uplatnit snížení sazby daně, bez ohledu na datum registrace, až o 100 %.

Za automobil využívaný k podnikání či jiné výdělečné činnosti se platí silniční daň bez ohledu na jeho zařazení či nezařazení v obchodním majetku. Platí se ovšem pouze za měsíce, ve kterých je automobil využíván k podnikání, a to alespoň jeden den.

Aktuální změny?

Zálohy na silniční daň jsou splatné předem. A to v termínech 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince 2010. Proto se musí podnikatelé zajímat také o aktuální znění silničního zákona. Změny u daně silniční se týkaly již zdaňovacího období roku 2009, potvrdila pro server Podnikatel.cz Martina Řeháková, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Hradci Králové. Jestliže tedy podnikatel nepředpokládá žádnou jinou změnu, může zálohy na příští období jednoduše stanovit na základě vypočtené silniční daně z roku 2009. Čtěte více: Zákony 2010. S novým rokem přicházejí daňové změny

Čas na podání daňového přiznání za rok 2009

Zákon o dani silniční stanovil roční sazby daně zvlášť pro osobní a pro nákladní vozidla. V případě, že zaměstnavatel vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady, platí daň ve výši 1/12 za každý měsíc používání nebo 25 Kč za každý den použití vozidla. Sám zvolí, který způsob zdanění bude pro něho z hlediska výše nákladů výhodnější.

Daňové přiznání je třeba podat do 31. ledna. Případný doplatek po vyúčtování se platí ve stejném termínu. Daňové přiznání je možné vyplnit pomocí online formulářů. Vlastník elektronického podpisu může formulář nejen vyplnit na webových stránkách Ministerstva financí ČR, ale také rovnou odeslat. Ostatní předloží vytištěný a podepsaný formulář finančnímu úřadu.

Anketa

Poskytujete zaměstnancům služební automobil?

Zvýšení daně pro starší vozidla

Počínaje rokem 2009 se sazba daně u starých vozidel zvyšuje z původních 15 % na 25 %, jestliže bylo vozidlo registrováno poprvé v České republice do 31. prosince 1989. Například za vozidlo, které bylo zaregistrováno v zahraničí 25. června 1989 a v ČR zaregistrováno 16. září 2001 bude silniční daň odvedena bez navýšení o 25 %. Rozhodné je totiž datum první registrace v ČR.

Slevy na silniční dani

Od roku 2008 lze uplatnit snížení sazby daně ve vazbě na stáří aut. U vozidel registrovaných později než před devíti lety se dle § 6 odst. 6 od data jejich první registrace daň snižuje o:

  • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců,
  • 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců,
  • 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Nárok na příslušné snížení sazby daně začíná kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí u stejného vozidla po 108 kalendářních měsících. Pokud by došlo ke změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně, uplatňuje snížení nový provozovatel, a to nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Pro rychlé zjištění sazby daně připravilo Ministerstvo financí jednoduchý kalkulátor výpočtu sazby daně podle data první registrace.

Příklad:

Vozidlo používáno k podnikání v měsících leden až říjen 2009. Dále poskytnuto ke služebním cestám zaměstnanců ve dnech 5.11., 7.11., a 12.11. V měsíci prosinci vozidlo použito nebylo. Automobil byl zaregistrován v červnu 2006. Zdvihový objem motoru je dle zápisu v technickém průkazu 1300 ccm.

  • předmětem daně jsou měsíce leden až říjen + 3 dny v měsíci listopadu
  • roční sazba daně činí 2400 Kč
  • prvních 36 měsíců pro snížení sazby daně počítáme od měsíce června 2006 do měsíce května 2009. Za rok 2009 si podnikatel uplatní v měsících leden až květen slevu 48 %. Za měsíce červen až listopad 40% slevu.

Výpočet: (5 měsíců x (roční sazba 2400/12)) x 0,52 + (6 měsíců x (roční sazba 2400/12)) x 0,60 = 520 + 720 = 1240 Kč.

Za měsíc listopad lze využít také denní sazbu ve výši 25 Kč za každý den použití vozidla k podnikání (nárok na snížení daně se u zaměstnaneckých náhrad neuplatňuje). V tomto případě bude silniční daň činit 1195 Kč (520 + 600 + 75), tedy o 45 Kč méně. Tento způsob je z hlediska výše nákladů výhodnější.

U vozidel dovezených ze zahraničí se snížení daně prokazuje potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí. Popřípadě registračním orgánem na území ČR, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána. Čtěte více: Blíží se termín přiznání daně z nemovitostí za rok 2010

školení červen 22 - tip do článku

Účtování silniční daně:

Úhrada daně (záloh a doplatku): 345/221, předpis daně: 531/345

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).