Hlavní navigace

Zákony 2010: S novým rokem přicházejí daňové změny

21. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
O nastávající snížení výdajových paušálů se jistě zajímal nejeden podnikatel. Mění se také slevy na dani a daňové zvýhodnění. Největší změny ale očekává zákon o DPH. Zvyšují se sazby a s nimi souvisí i řada přechodných ustanovení.

Se začátkem nového roku bývá spojena i účinnost změn daňové legislativy. Výjimkou nebude ani nastávající rok 2010. Zvyšují se sazby daně z nemovitostí a spotřebních daní. Výraznější změny se tentokrát týkají zákona o dani z přidané hodnoty. Novela zákona o daních z příjmů zřejmě nebude z pohledu drobných podnikatelů nikterak převratná. Čtěte více: Leden bude ve znamení nejen „úsporného“ balíčku

Kolem dokola o výdajích paušálem

Už v průběhu roku 2009 přinesly změny zákona o daních z příjmů podnikatelům nejasnosti spojené s výší výdajových paušálů. Nejprve byly v rámci protikrizových opatření zvýšeny, následně tzv. Janotovým balíčkem sníženy. Jaké výdajové paušály bude možné v roce 2009 uplatnit, ukazuje následující tabulka.

Srovnání výše výdajových paušálů v letech 2008 – 2010
Druh činnosti Výdajový paušál rok 2008 Výdajový paušál rok 2009 Výdajový paušál rok 2010
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 80% 80%
Příjmy ze živností řemeslných 60% 80% 80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 50% 60% 60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 40% 60% 40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 40% 60% 40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 40% 60% 40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 40% 60% 40%
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 40% 60% 40%

Dle § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů

Úsporný balíček a s ním spojené snížení výdajových paušálů se týká až roku 2010. Paušály z živností řemeslných a neřemeslných budou v příštím roce ve stejné výši. Změna se týká příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů a z jiné samostatné výdělečné činnosti. U nich budou paušály ze stávajících 60 % z příjmů opět sníženy na úroveň roku 2008, tedy na 40 % z příjmů. Čtěte více: Výdaje v paušální výši může uplatnit i plátce DPH

Co nového ve slevách a daňovém zvýhodnění?

Základem daně z příjmů fyzických osob je nadále superhrubá mzda, nezměnila se dokonce ani sazba daně. Od 1. ledna 2010 skutečně platí, že změny u obou daní z příjmů nebudou tak výrazné, jak jsme byli zvyklí v uplynulých letech. Vyjma změny paušálních výdajů se jedná zejména o zvýšení částky daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které žije s poplatníkem v domácnosti, sděluje Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO. Částka daňové zvýhodnění na dítě je zvýšena z 10 680 Kč na 11 604 Kč, tj. 967 Kč měsíčně.

Jan Molín dodává, že vedle toho se upravují (a rozlišují) i částky slev na dani na poplatníka – invalidního důchodce. Nově je pro výši slevy na dani rozhodný stupeň invalidity podle předpisů upravujících důchodové pojištění. Od roku 2010 se ruší členění na plný a částečný invalidní důchod. Částečné invaliditě odpovídá invalidita prvního a druhého stupně, plné invaliditě odpovídá invalidita třetího stupně. Roční sleva poživatele invalidního důchodu pro invalidu prvního nebo druhého stupně bude 2  510 Kč, tj. 210  Kč měsíčně. Poživatel invalidního důchodu třetího stupně si uplatní roční slevu ve výši 5 040 Kč. Měsíční sleva činí 420 Kč.

Anketa

Jaký máte názor na výši daní z příjmů fyzických osob?

DPH se v roce 2010 zvyšuje o jeden procentní bod

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přináší zásadní změny v sazbách daní. Základní sazba bude ve výši 20 % a snížená sazba bude činit 10 %. S tím souvisí i řada přechodných ustanovení. Týkají se například plátců, kteří dodávají elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytují telekomunikační služby za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010. Tito jsou oprávněni provést mimořádný odečet z měřících zařízení a to i tehdy, bude-li odečet z měřících zařízení proveden až po tomto datu. Jestliže tak učiní až v lednu nebo únoru, zvýšené náklady spojené se zvýšením sazby DPH se odběratelů nedotknou.

Plátci však mohou, a pravděpodobně tak i učiní, provést odpočet již ke konci roku 2009 a stávající sazbu daně uplatnit jen na plnění poskytnutá letos. Prakticky ani nemusí zaznamenávat skutečné stavy, zákon jim totiž umožňuje pouhý propočet spotřeby k 31.12.2009. Pak u spotřeby za období do 31. 12. 2009 uplatní sazbu daně platnou do konce roku 2009 (9 % nebo 19 %) a u spotřeby za období od 1. 1. 2010 uplatní sazbu daně platnou od roku 2010 (10 % nebo 20 %).

Přechodná opatření se týkají i uzavřených smluv o finančním pronájmu. Smluv uzavřených ještě před koncem roku 2008, u kterých byl předmět smlouvy předán do užívání nájemci rovněž do konce roku 2008 se zvýšení sazby DPH týkat nebude. Na leasingových splátkách zaplatí původní DPH. Prakticky se jedná o smlouvy uzavřené před nastolením nových pravidel v roce 2009.

Daňový konzultant APOGEO, Jarmila Hanková, doporučuje uhradit zálohy na ostatní plnění, která budou poskytnuta až v příštím roce, ještě letos. Neboť v takovém případě odvedete DPH ve výši platné pro dané období, ve kterém byla záloha zaplacena. Tedy současnou sazbu daně 9 % nebo 19 %.

Nová pravidla pro určení místa plnění u služeb

Další změny daně z přidané hodnoty vycházejí z aktualizace evropské směrnice. Členské státy mají povinnost tyto změny implementovat s účinností od 1. ledna 2010. Novela zákona o DPH čeká aktuálně na podpis prezidenta.

Podle Jarmily Hankové jsou nejvýznamnější změnou nová pravidla pro určení místa plnění u služeb. Základní pravidlo určuje místo plnění u služeb poskytovaných osobám povinným k dani, tzn. zejména podnikatelským subjektům, v místě sídla příjemce služby. V případě, že se bude jednat o plnění do jiného členského státu, je povinnost přiznat a zaplatit daň přenesena na příjemce služeb. Poskytovatelé těchto služeb budou povinni vykazovat uvedené služby v souhrnném hlášení, vysvětluje Hanková.

Druhé základní pravidlo se týká poskytování služeb osobám nepovinným k dani, tedy nepodnikatelům. V tomto případě je rozhodující místo sídla poskytovatele služby.

školení červen 22 - tip do článku

A aby to nebylo tak jednoduché, zákon vyjmenovává i výjimky pro určení místa plnění u služeb. Ty se budou víceméně řídit pravidlem místa skutečné spotřeby. Rozhodující pro správné určení místa plnění bude určení příjemce služby a druh poskytované služby. Týkají se zejména autopůjčoven, poskytovatelů stravovacích služeb nebo přepravních společností. Čtěte více: Od ledna 2010 se zkracuje lhůta pro odvod pojistného 

Cena obvyklá pro účely DPH od roku 2010

Nově se zavádí pravidla převodních cen i pro daň z přidané hodnoty. Doposud tuto oblast upravoval pouze zákon o daních z příjmů. Okruh dotčených osob se rozšířil, mimo jiné nově zahrnuje i zaměstnance. Při stanovení základu daně vztahující se na plnění v rámci spojených osob bude rozhodující, zda tyto osoby mají plný nárok na odpočet, případně zda nemají nárok na odpočet vůbec. Základ daně se v případě, kdy subjekt nemá nárok na odpočet nebo nemá plný nárok na odpočet, stanoví na úrovni ceny obvyklé, dodává Hanková.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).