Hlavní navigace

Chybí vám na webu identifikační údaje? Může se to vymstít

28. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé, kterým na internetových stránkách chybí identifikační údaje, by si je měli do března doplnit. Nově jim totiž hrozí minimálně pokuta, v nejhorším případě dokonce zákaz činnosti. Žádné (polo)anonymní podnikatelské weby už zkrátka pod přísným okem zákona neobstojí.

Internetové prezentace s neúplnými nebo chybějícími identifikačními údaji se mohou podnikatelům od března pořádně prodražit. Novela obchodního zákoníku totiž považuje web za obchodní listinu. Stejně tak jako smlouvu. Platí pro ně tedy obdobné náležitosti jako například pro podnikatelem vystavenou fakturu, objednávku nebo obchodní dopis.

Novela obchodního zákoníku (Zákon číslo 513/1191 Sb., obchodní zákoník), která nabývá účinnosti od 1. března, by neměla uniknout pozornosti podnikatelů z mnoha důvodů. Do obchodního zákoníku zapracovává mnohé předpisy evropského práva, které se mimo jiné týkají obchodních společností či nekalé soutěže. Jedná se o zákon číslo 344/2007 Sb. a mnohé podnikatele možná díky němu čeká změna internetových stránek. Nově už se totiž podnikající fyzické osoby ani právnické osoby nebudou moci prezentovat webovými stránkami, pokud na nich nebudou řádně uvedené veškeré identifikační ú­daje.

Významné změny, které novela přináší, se týkají především:
 • obchodních listin
 • povinností podnikatele k obchodnímu rejstříku
 • oblasti zajištění závazků

Změny, které se týkají obchodních listin, se dotknou asi nejširšího okruhu podnikatelů - všichni podnikatelé uzavírají smlouvy, velké množství z nich již využívá k prezentaci internet. V případě změn povinností k obchodnímu rejstříku se jedná především o zohlednění nového insolvenčního zákona v obchodním zákoníku. Problematika zajištění závazků se dotýká především pohledávkové praxe podnikatele. Zajištění závazků je navíc dost obsáhlou a komplexní oblastí upravenou obchodním zákoníkem.

Internetová prezentace jen se všemi povinnými údaji

„Významná změna se týká obchodních listin, mezi něž se nově zařazují smlouvy a informace zpřístupňované veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu, tedy internetové stránky,” objasňuje pro business server Podnikatel.cz Adam ZlámalAdvokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová. Novela rozšiřuje definici obchodních listin. Kromě objednávek, obchodních dopisů a faktur patří mezi obchodní listiny nově také smlouvy a internetové stránky (řečí zákona také informace zpřístupňované veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu). Na všech těchto dokumentech musí podnikatelé uvádět údaje o:

 • své firmě
 • jménu nebo názvu
 • sídle nebo místu podnikání
 • identifikačním čísle
 • zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, jde-li o podnikatele zapsané v obchodním rejstříku
 • zápisu do jiné evidence, jde-li o podnikatele nezapsané do obchodního rejstříku (tedy například o zápis do registru živnostenského podnikání)
 • výši základního kapitálu, ale pouze v případě, že byl zcela splacen

Zlámal však upřesňuje, že výjimku z tohoto pravidla mají podnik zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby. „U těchto subjektů nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště. Pokud toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje,” vysvětluje pro business server Podnikatel.cz.

Obchodní zákoník tedy nakládá na bedra podnikatelů novou povinnost. Podnikatelé mají zhruba měsíc na to, aby přizpůsobili veškeré dokumenty, kterých se nová pravidla týkají, tedy především obchodní smlouvy a internetové stránky. V opačném případě je totiž mohou postihnout sankce, které jednoznačně převyšují investici potřebnou pro doplnění webu.

Příklad údajů na internetové stránce fiktivní společnosti Novak s.r.o.:

 • Novak s.r.o.
 • Sídlo: Aloise Nováka 15, 100 00 Praha 1
 • IČ: 22222222
 • (DIČ: CZ22222222)
 • Spisová značka: C 22222 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 • (Základní kapitál: 200 000 Kč)

Hrozí i zákaz činnosti

Při porušení povinnosti uvádět veškeré identifikační údaje o podnikateli nově také na smlouvách a internetových stránkách hrozí sankce. Podle Zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, může provinilec dostat pokutu až 50 tisíc korun nebo dokonce zákaz činnosti až do 1 roku.

Dlužníci, nezapomeňte na obchodní rejstřík

Vedle změn, které se týkají cizojazyčného zápisu do obchodního rejstříku, dochází také ke změně v listinách, které se do obchodního rejstříku ukládají. Změna se týká především listin vztahujících se k insolvenci, a to v souvislosti s novým insolvenčním zákonem. Do obchodního rejstříku je tedy nutné uložit veškerá rozhodnutí soudu, která souvisí s insolvencí. Především usnesení o zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, prohlášení konkursu či povolení reorganizace nebo usnesení o ukončení insolvenčního řízení.

Chybí vám na internetových stránkách zákonem povinné údaje?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).