Hlavní navigace

Co by měl znát startup, než začne jednat s investorem? Tady je 8 tipů

25. 11. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Rozjíždíte firmu a poohlížíte se po investorovi? Než si s někým plácnete, je pár věcí, které byste si ve firmě měli vyjasnit a probrat s právníkem.

Přinášíme několik právních tipů pro startupy. Projděte si je krok za krokem.

1. Dvakrát do téže smlouvy nevstoupíš

České právo upravuje smlouvy s investorem jen velmi volně – většinu informací, které smlouva nakonec obsahuje, do ní přinesou samy smluvní strany, ale zákon je nevyžaduje. Pokud je psaní smluv vaším koníčkem, určitě to uvítáte, jinak si ale nezapomeňte přizvat někoho, kdo rozumí korporátnímu právu, protože v této oblasti neexistuje nic jako osvědčený vzor smlouvy. 

Čtěte také: Zkušenosti s investorem: Jsem rád, že jsem nepodlehl vidině rychlých prachů

2. Due diligence a pozor na data

Jestli fungujete už delší dobu, investor po vás možná bude chtít provést tzv. due diligence. Co to je a k čemu je to dobré? Je to prověrka firmy z hlediska jejího hospodaření a fungování, takže audit účetních závěrek, prověření práv z duševního vlastnictví a podobně. Provede ji přímo investor nebo jím najatý odborník a kromě nahlížení do dokumentů bude pravděpodobně chtít mluvit s lidmi, kteří za ně odpovídají.

Jestli na due diligence přistoupíte, nezapomeňte se s potenciálním investorem dohodnout o jeho mlčenlivosti a ochraně vašich interních informací. Dost možná je v úzkém kontaktu i s dalšími firmami v oboru, takže opatrnost ohledně cenných dat je rozhodně na místě. Že si předtím máte dát papíry do pořádku, o tom psát snad nemusíme. 

Mohlo by vás zaujmout: Banky začínají slyšet na začínající podnikatele. Nabízí milionové úvěry

3. Jednorázově, nebo postupně? 

Investice se dá uskutečnit jednorázově nebo postupně. Při postupných investicích je běžné, že se investor s firmou dohodne na určitých milnících, jejichž splněním podmíní vložení dalšího dílu investice – např. zisk z konkrétního produktu, proniknutí na zahraniční trh nebo hodnota obratu. 

4. Podíl ve firmě? 

Investor může chtít nabýt ve firmě podíl, ale taky nemusí. Když například investuje do vícero mladých nadějných startupů, nechce se a priori stát společníkem v každém z nich. Pravděpodobně si raději počká, jak se jim bude dařit, a teprve potom začne přemýšlet o nabytí podílu. Jak se to v praxi řeší? Při vložení investice se buď rovnou podepíše smlouva o nabytí podílu ve firmě, nebo smlouva o smlouvě budoucí. Ta specifikuje, za jakých podmínek investor získá podíl – může to být například kladný výsledek auditu po X letech fungování firmy. 

5. Základní typy investice

Nejčastěji řešíme případy, kdy investor má zájem o podíl ve společnosti s ručením omezeným, do které chce investovat. Proto se podíváme podrobněji na to, jak se v těchto případech podle českého práva postupuje. Nabízejí se dvě základní možnosti, jak do takové společnosti vložit peníze: zvýšit základní kapitál nebo vložit tzv. dobrovolný příplatek mimo základní kapitál. 

Mohlo by vás zaujmout: Jak jsem se naštval a díky tomu založil startup

Ještě než se o nich rozepíšeme, zmíníme aspoň krátce i jiné typy investice. Je to například smlouva o tichém společenství investora, úvěr či leasing či případně stále oblíbenější peer-to-peer půjčka. V případě peer-to-peer půjček jde o systém podobný crowdfundingu, při kterém se také skládá více lidí, aby se dosáhlo na částku, kterou projekt potřebuje. Na rozdíl od crowdfundingu však příjemce peer-to-peer půjčky nedává svým věřitelům výměnou za peníze své produkty nebo podobné odměny, ale dává jim zpět peníze (klasické měsíční splátky jako v bance). V oblasti crowdfundingu si v poslední době získávají své významné místo ve světě – a fungují i u nás – také investiční crowdfundingové portály, skrze které může investovat do vašeho projektu po menších částkách kdokoliv a stát se drobným společníkem ve vaší společnosti.

6. Příplatek mimo základní kapitál

Příplatek mimo základní kapitál, neboli dobrovolný příplatek, se dá administrativně vyřídit poměrně snadno. Příplatek poskytuje společník, takže prvním krokem je učinit z investora společníka firmy. K tomu stačí uzavřít s ním smlouvu o převodu podílu (někdy může být potřebné ji nechat schválit valnou hromadou) a nechat ho zapsat do obchodního rejstříku jako společníka. 

Druhým krokem je získat souhlas jednatele, respektive uzavřít se společností dohodu o příplatku. Samotným poskytnutím příplatku se postavení investora-společníka nijak nemění, tj. ani se neposiluje, ani neoslabuje. Zákon nepředepisuje žádnou konkrétní formu pro dohodu o příplatku, ani nevyžaduje formální schvalování. 

Psali jsme: 5 českých startupů, které znají spíše v zahraničí než v Česku

Výhodou pro investora je, že dobrovolný příplatek se mu v případě ztrátového hospodaření firmy může vrátit (se souhlasem valné hromady) a to v rozsahu, v jakém převyšuje případnou ztrátu společnosti.

7. Zvýšení základního kapitálu

Zákon o obchodních korporacích ukládá společníkům povinnost vkladu do základního kapitálu společnosti. Tento základní kapitál se dá zvýšit dalšími peněžitými vklady, jen když jsou dosavadní peněžité vklady splacené. (Toto pravidlo neplatí, když ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů, což může být také případ vstupu nového investora.)

Pokud se základní kapitál zvyšuje peněžitými vklady, pak mají k účasti na zvýšení přednostní právo stávající společníci. Jejich přednostní právo trvá měsíc od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu (pokud nemají ve společenské smlouvě dohodnuté něco jiného). Pokud společníci svého přednostního práva nevyužijí, může vkladovou povinnost převzít se souhlasem valné hromady kdokoliv, třeba právě investor, a stát se tak novým společníkem ve firmě. 

Čtěte také: Jak se dostat do podnikatelského akcelerátoru? Radí jejich šéfové

Nezbytným předpokladem tohoto typu investice je tedy rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti. Rozhodnutí se přijímá ve formě notářského zápisu. Společník-investor následně musí učinit písemné prohlášení, kterým vkladovou povinnost přebírá. 

Postup je následující:

  1. Svolání valné hromady, na které bude schvalováno zvýšení základního kapitálu společnosti.
  2. Přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu.
  3. Přijetí písemného prohlášení osoby, která vkladovou povinnost přebírá (s úředně ověřeným podpisem). Toto prohlášení se přikládá k návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
  4. Podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 2 měsíců od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 

Suma sumárum, zvýšení základního kapitálu je administrativně náročnější než dobrovolný příplatek. Výhodou je však nejen reálné, ale i formální posílení majetku firmy a její solventnosti navenek. 

Čtěte také: Nedostali jste od banky úvěr? Alternativou je tichý společník

8. Sdílení know-how jako investice

Poslední typ investic, který chceme zmínit, jsou investice nefinanční. I v případě, že z jakéhokoliv důvodu nedopadne dohoda o peněžní investici, je pořád možné se s investorem domluvit na jiném typu podpory vašeho projektu. Jestli se vyzná v oboru, může jít o mentorování nebo například sdílení know-how. Nejen pro začínající firmy může být tento typ investice velmi cenný a i na něj se dá jako protihodnota navázat nabytí podílu ve firmě.

Autor článku

Autorka je právnička ve společnosti Frank Bold advokáti.

Autorka je právnička ve společnosti Frank Bold advokáti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).