Hlavní navigace

Daňově výhodnější darování krve a kostní dřeně od roku 2017

15. 8. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Připravují se vyšší a zcela nové nezdanitelné částky v souvislosti s darováním krve a kostní dřeně. Zaměstnanci i OSVČ je využijí již od příštího roku.

Ve fázi příprav je velká novela zákona o daních z příjmů. Změny by mohly platit od roku 2017. Jedná se o poměrně rozsáhlé novinky ve slevách na dani, zdanění srážkovou daní, leasingu apod. Výčtu těchto novinek se server Podnikatel.cz již věnoval několika články. Nyní ale zákonodárci přišli s další novinkou. Opět je účinnost plánována od ledna 2017. Tentokrát se jedná o nezdanitelné částky v souvislosti s darováním krve a nově i kostní dřeně.

Čtěte také: 

Snížení základu daně darováním krve

V současné době si může daňový poplatník snížit v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů základ daně o nezdanitelné částky v souvislosti s darováním krve. Hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek se u dárce ocení částkou 2000 korun. To ovšem pouze u poplatníka, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem. Tato daňová výhoda se týká jak zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných.

V pokynu GFŘ D-22 se k ustanovení § 15 píše, že jedním odběrem krve dárce se rozumí odběr krve a jejích složek (např. plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve. Poskytnuté bezúplatné plnění prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí.

Daňový odpočet není nijak omezen počtem odběrů krve, které se pro daňové účely ocení výše uvedeným způsobem. Avšak v úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně.

Dárců je nedostatek, připravují se změny

Od příštího roku ale může být vše jinak. Návrh novely zákona o daních z příjmů hodlá daňové výhody výrazně zvýšit. Odběr krve byl oceněn částkou 2000 korun v době, kdy se stal součástí zákona o daních z příjmů. Tedy před dvaceti lety. Tehdy činila průměrná hrubá měsíční mzda 9825 korun. Je zřejmé, že v současné ekonomické situaci už částka 2000 korun nemůže poplatníka k odběru krve obzvláště motivovat. Proto se navrhuje její zvýšení alespoň na jedenapůlnásobek, tj. na 3000 korun.

NL Podnikatel do mailu

Další daňovou výhodou zavedenou před několika lety je ocenění hodnoty odběru orgánu od žijícího dárce částkou 20 000 korun. Dárce opět musí svůj dar pro daňové účely zdokladovat. Tentokrát potvrzením od transplantačního centra. A zákonodárci nyní přicházejí s další novinkou. Bude se týkat potenciálních dárců kostní dřeně. Pokud se poplatník rozhodne pro vstup do registru dárců kostní dřeně, může toto své rozhodnutí uplatnit pro daňové účely. Nárok doloží potvrzením o vstupu do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Tento skutek bude pro daňové účely oceněn částkou 8000 korun. Nárok na odpočet bude možné uplatnit pouze jednou za život fyzické osoby. A to v daňovém přiznání, případně u zaměstnanců v ročním zúčtování daní u zaměstnavatele.

Český národní registr dárců dřeně (dnes Český registr dárců krvetvorných buněk) je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo tuto pomoc bude potřebovat, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání. Více zde: Český registr dárců krvetvorných buněk 

Zákonodárci tímto daňovým zvýhodněním chtějí více motivovat ke vstupu do registru dárců. Svůj záměr odůvodňují v návrhu zákona srovnáním s Německem. Zde připadá jeden potenciální dárce přibližně na 16 obyvatel, v České republice činí tento poměr zhruba 1:110. Což je relativně nedostatečný počet registrovaných osob, které jsou potenciálními dárci kostní dřeně. Přestože v celosvětovém srovnání vykazuje Česká republika velmi slušné umístění.

Navržená úprava ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk číslo 848):

… V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3000 Kč (dosud 2000 Kč) a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, výjimkou úhrad prokázaných cestovních nákladů spojených odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč. Skutečnost, že fyzická osoba vstoupila do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk, se oceňuje částkou 8000 Kč; nárok na tento odpočet lze uplatnit pouze jednou za život fyzické osoby. ….

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).