Hlavní navigace

Od roku 2017 se připravují změny ve zdanění zaměstnanců

6. 4. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zákonodárci nezahálí. Mimo úpravu srážkové daně připravili pro zdanění příjmů ze zaměstnání celou řadu změn. Mají být účinné již od roku 2017.

Momentálně je v připomínkovém řízení návrh novely zákona o daních z příjmů. Přináší změny v daňovém zvýhodnění a uplatnění slev na dani, ale i zdanění závislé činnosti. Plánuje se zavedení dalšího limitu pro příjmy zdaněné srážkovou daní. Návrh novely však obsahuje další změny v závislé činnosti. Kupříkladu dioptrické brýle jako zaměstnanecký benefit.

Úprava slev na dani

U slevy na invaliditu má být nově rozhodující okamžik přiznání důchodu (nikoli jeho výplata) a stejně tak u slev držitelů průkazu ZTP/P má rozhodovat datum platnosti průkazu (nikoli datum jeho vydání). Mohlo by rovněž dojít k upřesnění posuzování výdajů za umístnění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku a dalšímu zvýšení daňového zvýhodnění. 

Čtěte více: Slevy na dani a daňové zvýhodnění mají od roku 2017 doznat řady změn

Příspěvek na rekreaci pro rodinné příslušníky

Nejeden zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům nejrůznější benefity (například příspěvky na rekreaci, komerční pojištění ve prospěch zaměstnancova rodinného příslušníka atd.). Nově se má ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) a e) zákona o daních z příjmů upravit tak, aby bylo nepochybné, že toto plnění rodinnému příslušníku je příjmem zaměstnance. Z pohledu zákona se s ním nezachází jako s příjmem daného rodinného příslušníka, ale jako s příjmem zaměstnance.

Nový limit pro srážkovou daň

Obdobný daňový režim, který aktuálně platí pro dohody o provedení práce při nepodepsaném prohlášení k dani, se navrhuje i pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu. To znamená, že budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Zákonodárci se snažili sjednotit limit příjmů s „vyměřovacím základem“ pro odvod sociálního a zdravotního pojistného. Navrhuje se tedy další limit měsíčního příjmu, a to 2500 korun.

Podrobněji v článku: Srážková daň se od příštího roku změní. Zřejmě ale nebude bez komplikací 

Čerpání sociálních fondů. Nově i na brýle

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Připravují se další změny ve zdanění příjmů ze zaměstnání.

Jedná se o upřesnění daňového osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení. Použití zdravotnických zařízení totiž vedle podrobení se lékařským ošetřením prováděným v těchto zařízeních, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, i nákup všech jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný či obdobný charakter, tj. úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem, dále nákup vitamínových prostředků v těchto zařízeních. Navrhuje se do tohoto osvobození zahrnout i pořízení zdravotnických prostředků, např. dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi, na lékařský předpis, a to bez ohledu na to, zda jsou nakupovány ve zdravotnickém zařízení, či nikoli. Kupříkladu brýle se běžně pořizují v optice, a pokud se jedná o nákup na lékařský předpis, není důvod k odlišnému zacházení podle toho, kde si je zaměstnanec pořídí.

Další úprava daňových úlev penzijního připojištění

Zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, se odstranila podmínka dosažení zletilosti pro účast na důchodovém spoření. Systém je tak otevřen všem, bez věkového omezení. V této souvislosti je umožněna výplata nové dávky doplňkového penzijního spoření, tzv. částečného odbytného na žádost účastníka doplňkového penzijního spoření, který dovršil 18 let věku. Podmínkou je trvání spořící doby nejméně 10 let, resp. 120 kalendářních měsíců, a skutečnost, že v posledních 24 měsících nedošlo k převodu prostředků k jiné penzijní společnosti. Účastník si může vybrat částku až do výše jedné třetiny prostředků (bez případných příspěvků zaměstnavatele a bez alikvotní části státního příspěvku). Nejedná se přitom o zánik smlouvy.

Ovšem jde o vyplacení částečného odbytného podle zákona o doplňkovém penzijním spoření. A tím dochází k odejmutí daňové podpory tohoto finančního produktu. Novela zákona by tak nastavila shodné podmínky jako u režimu soukromého životního pojištění.

Částečně vyplacené odbytné bude mít dva praktické důsledky:

  1. Zaniká osvobození příspěvků zaměstnavatele – zánik možnosti čerpat do budoucna daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření zaměstnance.
  2. Dodanění dosud osvobozených částek – poplatník podává za rok, kdy bylo částečně vyplaceno odstupné, daňové přiznání v souladu s § 38g zákona o daních z příjmů, kde dodaní dosud osvobozené příspěvky zaměstnavatele za uplynulých deset let (počítá se měsíc zúčtování výplaty, tj. včetně měsíce prosince s výplatou do 31. ledna). Dodaní se příspěvky vyplacené (poskytnuté) před porušením podmínky v daném kalendářním roce a zároveň v deseti kalendářních letech, která předcházela porušení podmínek pro daňové změny.

Zákonodárci možnost výplaty částečného odstupného po dosažení zletilosti účastníka odůvodňovali například možnou potřebou hradit školné. Ovšem v takovém případě bude student muset dodanit příspěvky zaměstnavatele za dané zdaňovací období (tj. v roce výplaty) a uplynulých 10 letech. Což zřejmě nebude problém, protože se jedná o studenta, s velkou pravděpodobností bez pravidelných příjmů a tudíž bez příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění. 

Nevýhodou ale je, že z dané smlouvy již nebude nikdy možné čerpat benefit v podobě osvobození budoucích příspěvků zaměstnavatele. Čímž výhoda v podobě výplaty částečného odbytného postrádá smysl. Bude pro poplatníka z daňového hlediska nevýhodná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).