Hlavní navigace

Slevy na dani v otázkách a odpovědích

23. 3. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Vyvarujte se chyb při uplatnění slev na dani. Přinášíme souhrn odpovědí na zajímavé dotazy našich čtenářů k jednotlivým slevám. Mohou překvapit.

Blíží se termín podání daňového přiznání a s ním i čas na rekapitulaci daňových slev. Výčtu slev s podrobným popisem podmínek a jejich doložení se server Podnikatel.cz již věnoval. Daňoví poplatníci však často řeší, zda a v kterých konkrétních situacích mají na slevu nárok. Připravili jsme článek formou dotazů a odpovědí inspirovaný čtenářskou poradnou.

O slevách pro rok 2015 a změnách pro rok 2016 čtěte také: 

Základní sleva na poplatníka

Budu podávat daňové přiznání. V jaké výši mohu uplatnit slevu na poplatníka, když jsem pracovala pouze do 20. března 2015? Poté následovala pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená. Mezi tím ještě řádná dovolená.

Na základní slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Je tedy možné uplatnit plných 24 840 korun.

Sleva na manžela

Manželství bylo uzavřeno 1. srpna 1015. Manželka pobírala pouze rodičovský příspěvek. Na jakou slevu a v jaké výši mám nárok? Neuplatňuji paušální výdaje.

Roční sleva na manželku (manžela) žijícího s poplatníkem ve společné domácnosti činí 24 840 korun. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Ve vašem případě sice došlo k uzavření manželství k prvnímu dni v měsíci, ovšem až v jeho průběhu. Proto je možné uplatnit slevu za měsíce září až prosinec, tj. 4/12 z celkového nároku.

K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok (limit se neposuzuje v poměrné části při uzavření manželství v průběhu roku). Příjmy se nijak nedokládají, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Do příjmů se nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Jak potvrdilo Generální finanční ředitelství, do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období. Podrobně v článku: Slevy na dani od roku 2016

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Zaměstnanec má invalidní důchod prvního stupně a uplatňoval slevu na dani. Od listopadu šel do starobního důchodu a dál pracoval. Má nárok na slevu na invaliditu, nebo se může uplatnit jen do konce měsíce listopadu? Čím svůj nárok doloží?

V případě souběhu invalidního a starobního důchodu musí poplatníci, kteří dosud pobírali invalidní důchod a přijde jim oznámení, že se jejich důchod stává důchodem starobním, pro uplatnění slevy požádat o posouzení podmínek finanční úřad (nárok na slevu doloží příslušným tiskopisem). Zákon o daních z příjmů na tuto situaci pamatuje v ustanovení 38lodst. 2 písm c). Nárok se prokazuje potvrzením správce daně (finančního úřadu) podle místa bydliště poplatníka o tom, že pobírá jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, nebo jestliže zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu. Anebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Mám průkaz ZTP/P. Datum vystavení je 17. května 2015, ovšem s platností od 31. ledna 2015. Mohu slevu uplatnit od června nebo už od února 2015?

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Aplikace slev na dani v praxi není jednoduchá. Přináší řadu dotazů. 

Na slevu z titulu držitele průkazu ZTP/P má poplatník nárok od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění, tj. od měsíce, kdy se stal držitelem tohoto průkazu. Datum platnosti, které je na průkazu uvedeno, bohužel nebývá v praxi totožné s datem vystavení průkazu. Což by logicky vedlo k finanční újmě daňových poplatníků. Proto správci daně na základě doporučení Generálního finančního ředitelství akceptují i předložení ROZHODNUTÍ o poskytnutí příspěvku na péči osobě závislé na pomoci jiné osoby, pokud bude z odůvodnění zřejmé, že jde o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve III. a vyšším stupni. Obdobně to platí při uplatnění dvojnásobné výše slevy na manželku či daňovém zvýhodnění, pokud se jedná o osobu, která se stala držitelem průkazu ZTP/P v průběhu roku.

Sleva na studenta

Studuji vysokou školu (magisterský stupeň) a současně podnikám jako osoba samostatně výdělečně činná vedlejší. Narodil jsem se 1. května 1989. Slevu na studium uplatním naposled v měsíci dubnu?

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může slevu na studenta uplatnit až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo. Přestože studium trvalo po celý rok 2015, pro účely této slevy lze uznat pouze měsíce leden až květen, tj. 5/12 celkového nároku (v průběhu měsíce května student dovršil 26 let).

Sleva za umístění dítěte

Na semináři nám bylo lektorem sděleno, že lze uplatňovat slevu za umístění dítěte na veškeré příměstské letní tábory, pokud se jedná o dítě předškolního věku. Sleva má podporovat nástup rodičů do práce a v roce 2015 zákon předškolní zařízení nijak nespecifikuje. Finanční úřad však slevu na základě potvrzení příměstského letního tábora neuznal.

Jak pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdil Jakub Vintrlíkministerstva financí, závisí posouzení nároku na uplatnění slevy na děti předškolního věku na povaze konkrétního zařízení. Za předškolní zařízení je považováno takové, kde je o děti předškolního věku pečováno trvale, soustavně a pravidelně. Letní příměstský tábor však lze chápat jako krátkodobou volnočasovou aktivitu pro období letních prázdnin, proto ve většině případů kritéria pro uplatnění slevy splňovat nebude.

Čtěte také:

školení-leden22-molín

Daňové zvýhodnění na dítě

Syn pracuje v Německu jako zaměstnanec, ke mzdě tam dostává přídavky na 2 děti a má zvýhodněnou sazbu daně ze mzdy. Jeho manželka začala na konci roku podnikat. Může si v daňovém přiznání (za předpokladu vyššího příjmu dle zákona) uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Domnívám se, že toto nelze, jelikož jenom jeden z rodičů si může uplatnit bonusy na dítě.

Při výkonu činnosti v zahraničí rezidentem České republiky záleží na podmínkách daného státu. Zákon o daních z příjmů nezakazuje postup, kdy jeden rodič (např. matka) ve společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě podle našich zákonů a druhý (otec) na stejné dítě, pokud pracuje v zahraničí, uplatňuje daňové zvýhodnění zde, potvrdila Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství. Čtěte také: Máte chaos v rezidentství? Na jaké slevy má zaměstnaný nerezident nárok?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).