Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2019 a 2020

22. 1. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Daňové zvýhodnění se v posledních letech měnilo. I zkušení mzdoví účetní často chybují.

Nejen daňový balíček, ale i zákon o státní sociální podpoře přinesl v posledních letech významné změny.

Daňové zvýhodnění v roce 2019 a 2020

Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti se zvýšilo od roku 2017. Od roku 2018 se zvýšilo i na první dítě a tyto změny jsou platné doposud. Poplatníci si mohou uplatnit v ročním zúčtování daní či daňovém přiznání ve výši 15 204 korun, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 19 404 korun a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 24 204 korun. Jde samozřejmě o roční částky. Čtěte také: Nezdanitelné části základu daně v roce 2019 a 2020

Společně hospodařící domácnost – definice v ustanovení § 21 odst. 4 zákona o daních z příjmů (nejedná se o trvalé bydliště, ale o společenství osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Věková hranice musí být splněna ze začátku měsíce. V případě dovršení 18 let u nestudujícího dítěte nebo 26 let studenta v průběhu měsíce je možné započítat ještě měsíc, v jehož průběhu dítě tohoto věku dovršilo. Ovšem při narození dítěte prvního dne v měsíci je situace jiná. Oproti dřívějším výkladům se nyní vychází z nového občanského zákoníku. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství dovrší nestudující dítě 18 let první den v měsíci (obdobně studující dítě dovrší věku 26 led první den v měsíci) a tento den již podmínka splněna není. V ustanovení § 601 odst. 1 občanského zákoníku se píše, že jestliže má právo nabýt určitý den, nabude nebo vznikne právě počátkem tohoto dne. Dítě tedy dovrší 18 nebo 26 let o půlnoci prvního dne v měsíci a tento měsíc nárok na daňové zvýhodnění zaniká.

Uplatnění daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 korun (minimální 100 korun).

Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy v roce 2019 80 100 korun (v roce 2020 se částka zvyšuje na 87 600 korun). V případě uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnanců je k získání nároku třeba dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (v roce 2020 měsíčního příjmu 7300 korun).

Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se v daňovém přiznání od roku 2018 nepočítají příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Čtěte také: Slevy na dani v roce 2019 a v roce 2020

Potvrzení pro uplatnění daňového zvýhodnění

Pokud v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživují děti oba zaměstnaní rodiče, musí poplatník nárok na daňové zvýhodnění prokázat potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje (neuplatňuje) daňové zvýhodnění druhý z poplatníků. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doporučuje doložit čestným prohlášením. Zaměstnavatel vydá předepsaný tabulkový formulář, eventuálně zjednodušené potvrzení, že poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Potvrzení je platné až do okamžiku, kdy dojde ke změně rozhodných skutečností (dítě dostuduje, narodí se další apod.). Poté se dokládá potvrzení nové, jelikož dochází ke změnám v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se může měnit i výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti). Rozhodně není nutné vydávat nové potvrzení pro každý následující kalendářní rok. Poplatníci, kteří budou uplatňovat daňové zvýhodnění v daňovém přiznání, využijí tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání“. 

školení červen - novinky

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Daňové zvýhodnění a střídavá výchova 

V praxi někdy činí potíže určení daňového zvýhodnění v situaci, kdy je dítě svěřeno do střídavé výchovy. Jedná se totiž o dvě společně hospodařící domácnosti. Tato situace je upravena pokynem D-22, kde se píše, že není důležité, jakým způsobem se oba výchovně způsobilí rodiče v péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají. Rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale ve společně hospodařící domácnosti. Pro posouzení příslušnosti nezletilých dětí ke společně hospodařící domácnosti je důležitá dohoda rodičů.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. např. po několik kalendářních měsíců. Je ale možná i dohoda, kdy dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z rodičů, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Potom bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude. Vždy musí existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Pokud se rodiče nedohodnou, lze doporučit, aby si jej uplatnili až po uplynutí zdaňovacího období ve svých daňových přiznáních u správce daně. Čtěte více: Daňové zvýhodnění v příkladech: Změny, druh/družka, střídavá péče

Daňové zvýhodnění a souhrn podmínek pro rok 2020

Daňové zvýhodnění Ročně a měsíčně
Daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě ve společné domácnosti) 15 204 Kč, 19 404 Kč a 24 204 Kč ročně
Daňové zvýhodnění na dítě (průkaz nebo přiznání průkazu ZTP/P) 30 408 Kč, 38 808 Kč a 48 408 Kč ročně
Daňový bonus, pokud roční úhrn příjmů dosáhne alespoň 6násobek minimální mzdy, tj. 87 600 Kč  - alespoň 100 Kč ročně
 - maximálně 60 300 ročně
Měsíční daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě v domácnosti) 1 267 Kč, 1 617 Kč a 2 017 Kč
Měsíční bonus, pokud úhrn příjmů dosáhne alespoň 1/2 minimální mzdy, tj. 7 300 Kč – alespoň 50 Kč měsíčně
- maximálně 5 025 Kč
Kdo je vyživovaným dítětem?
Jedná se o nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Může to být rovněž zletilé dítě do 26 let, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči.
Kolik činí daňové zvýhodnění na vyživované dítě? 
Od roku 2018 do současnosti činí zvýhodnění 15 204 Kč za první dítě, 19 404 Kč za druhé a 24 204 Kč za třetí a každé další vyživované dítě. 
Kdo může daňové zvýhodnění na vyživované dítě uplatnit? 
Slevu na dani může uplatnit vždy jen jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 87 600 Kč. V případě uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnanců je k získání nároku třeba dosáhnout měsíčního příjmu 7 300 Kč.
Jak je to v případě střídavé péče? 
Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů, ale pouze po dobu, během které bylo dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti. Pokud by dítě na základě dohody žilo i přes rozhodnutí soudu o střídavé péči pouze u jednoho z rodičů, bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).