Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění v příkladech: Změny, druh/družka, střídavá péče

2. 2. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Posoudit nárok na daňové zvýhodnění v roce 2015 nemusí být snadné. Zvláště při změnách v průběhu roku, v domácnostech druha a družky a střídavé péči.

Diferencované daňové zvýhodnění není jednoduchou záležitostí. Aktuálně tuto problematiku řeší nejeden mzdový účetní či personalista. Navíc za předpokladu, že v průběhu roku bude docházet ke změnám s dopadem na výši jednotlivých zvýhodněních. Dalším aktuálním „oříškem“ je společně hospodařící domácnost druha a družky, kteří si mohou vzájemně uplatnit daňové zvýhodnění pouze na děti společné, nikoli na děti vlastní. 

Nové diferencované daňové zvýhodnění na děti, základní postup jeho uplatnění, včetně možných variant uplatnění manželi ve společně hospodařící domácnosti byl popsán v článku: Daňové zvýhodnění v roce 2015 a jeho uplatnění v tiskopisech  

Změny v průběhu roku

Je zřejmé, že v průběhu zdaňovacího období bude docházet ke změnám. Jestliže jsou v rámci jedné společně hospodařící domácnosti oba poplatníci zaměstnaní, musí prokázat plátci daně potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, v jaké výši poplatník na toto dítě uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění (resp. že ho neuplatňuje) a od kterého měsíce. V okamžiku, kdy dojde ke změně rozhodných skutečností (dojde ke změně v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se bude měnit výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě), musí se potvrzení znovu předložit.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Změny v průběhu roku se předpokládají, včetně střídavé péče obou rodičů.  

Například jestliže se v průběhu zdaňovacího období v rodině narodí druhé dítě a poplatník již daňové zvýhodnění ve výši stanovené na jedno dítě „1“ u svého zaměstnavatele uplatňuje, pak na narozené dítě uplatní daňové zvýhodnění ve výši stanovené na druhé dítě „2“. Ale může kupříkladu i na nově narozené dítě uplatnit daňové zvýhodnění ve výši „1“ a na dítě starší ve výši „2“. Změnu dle svého rozhodnutí vyznačí v tiskopisu Prohlášení k dani v části II. v tzv. „Změnové tabulce“.

Dále bude jistě docházet ke změnám při ukončení studia dětí. Kupříkladu manželé, kteří ve společně hospodařící domácnosti vyživují 4 děti. Zletilá dcera Eliška (uplatňováno daňové zvýhodnění na druhé dítě „2“) v průběhu roku dostudovala a od měsíce srpna nastoupila do zaměstnání, tj. přestala být vyživovaným dítětem. Tuto skutečnost je třeba zaznamenat do změnové tabulky daňového prohlášení (datum změny 8/20015) a oznámit oběma zaměstnavatelům. Změna se totiž projeví u obou rodičů a může vypadat např. takto:

Daňové zvýhodnění Otec uplatňuje nárok ve výši Matka potvrzení zaměstnavatele
Nezletilé dítě Adam 1 N
Zletilé studující dítě Eliška N    /   změna   ----- 2       /  změna   -----
Zletilé studující dítě Eva 3    /   změna     2 N      zůstává    N
Zletilé studující dítě Romana 3

Dítě Eva již nebude třetím dítětem v rodině, ale druhým. Roční částka u dítěte Eva se logicky nemůže rovnat ani jedné z ročních částek, protože je na toto dítě uplatňováno 7 měsíců zvýhodnění ve výši „3“ a zbylých 5 měsíců ve výši „2“. 

Daňové zvýhodnění na děti druha a družky 

Obtížnější je určení správného „pořadí“ uplatňování daňového zvýhodnění ve společně hospodařící domácnosti druha a družky. Tady je zavedeno pravidlo, že se nejdříve vypořádají jejich „vlastní společné děti“ (ty jsou vyživovanými dětmi obou poplatníků). Až následně se uplatní nárok na děti, které jsou druha nebo družky a považují se za vyživované pouze u jednoho z poplatníků. 

Například: Druh a družka žijící ve společné domácnosti mají jedno dítě společné, družka si do domácnosti přivedla jedno dítě z předchozího vztahu a druh má v péči dvě děti z předchozího manželství. Na rozdíl od manželů nebo domácností, kde jsou jen společné děti a mohou být uplatněny kterýmkoliv z nich, zde se musí postupovat podle nové důležité zásady – přednostně se uplatní vlastní společné děti, protože ty mohou být uplatněny dle dohody druhem i družkou ve společně hospodařící domácnosti. Poté se uplatní zbylé děti, vždy z pohledu každého poplatníka zvlášť. 

Možná varianta uplatnění (pouze dítě společné může být v jiné variantě uplatněno družkou):

Daňové zvýhodnění Družka – uplatňuje nárok ve výši Druh potvrzení zaměstnavatele
Společné nezletilé dítě N 1
Nezletilé dítě družky 2 ----
Zletilé studující dítě druha ---- 2
Zletilé studující dítě druha ---- 3

Střídavá péče rodičů 

Pokud je dítě svěřeno do střídavé péče obou rodičů (neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů s tím, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná. Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom jeden z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou manželkou, apod., vysvětlila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Definici společně hospodařící domácnosti upravuje ustanovení § 21e zákona o daních z příjmů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).