Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění v roce 2015 a jeho uplatnění v tiskopisech

21. 1. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Pro nárok na daňové zvýhodnění je třeba správně vyplnit tiskopis Prohlášení k dani a doložit potvrzením od druhého zaměstnavatele. Poradíme, jak na to.

Daňové zvýhodnění na děti se od roku 2015 výrazně upravilo. Jeho zvýšení v souvislosti s počtem dětí v domácnosti již zamotalo hlavu nejedné mzdové účetní. Zvýhodnění na druhé vyživované dítě se zvyšuje o 200 korun měsíčně a na každé další vyživované dítě o 300 korun měsíčně. Ale zdaleka nejde jen o vyšší částky, zásadně se mění dosavadně zavedený postup.

Čtěte také: 

Nové prohlášení k dani

Všichni zaměstnanci, kteří hodlají daňové zvýhodnění uplatnit, musí u zaměstnavatele podepsat nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ – vzor č. 24 (tzv. Prohlášení k dani). Zde jsou doplněny nové povinné údaje o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je nutno doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků. Právě pro tyto účely slouží další tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (MFin 5556, vzor č. 1).

Jak na daň z nemovitých věcí?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z nemovitých věcí krok za krokem.

 

V obou tiskopisech je v tabulce, kde se zapisují všechny vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti, nový sloupec s textem: Uplatňuji nárok ve výši stanovené na .. jedno dítě, druhé dítě, třetí a každé další dítě nebo nárok neuplatňuji. Jedná se o povinný údaj, který je rozhodující pro výši poskytnutého daňového zvýhodnění. 

Měsíční a roční nárok na daňové zvýhodnění:

  • na jedno dítě – měsíčně 1117 Kč ročně 13 404 Kč (označení „1“)
  • na druhé dítě – měsíčně 1317 Kč a ročně 15 804 Kč (označení „2“)
  • na třetí a každé další dítě – měsíčně 1417 Kč a ročně 17 004 Kč (označení „3“)
  • děti, které si druhý z poplatníků neuplatňuje (označení „N“).
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Tiskopis Prohlášení k dani se změnil. 

Z toho je zřejmé, že oproti dosavadně zavedeným pravidlům se v tabulce číslo 3 v Prohlášení k dani a stejně tak i na Potvrzení zaměstnavatele uvádějí všechny děti ve společně hospodařící domácnosti, tedy i děti, které si poplatník u zaměstnavatele neuplatňuje, ale uplatňuje si je druhý z poplatníků v této domácnosti. Daňové zvýhodnění se posuzuje ve společně hospodařící domácnosti dohromady, tzn. pokud poplatník zvýhodnění uplatňuje, pak do tabulky uvádí všechny vyživované děti (podle § 35c zákona o daních z příjmů) tímto poplatníkem a ty, které neuplatňuje a uplatňuje je druhý z poplatníků, označí „N“, potvrdila pro server Podnikatel.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Tiskopis Prohlášení k dani následně obsahuje další podtabulky označené 3a) a 3b), kde se uvedou jen děti, na které poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění ve výši 1, 2, nebo 3. Tedy vyživované nezletilé a zletilé studující děti ve společně hospodařící domácnosti. N-kové (děti označené písmenem N – neuplatňuji) se zde již neuvádějí.

Nové povinnosti poplatníka 

Za účelem daňového zvýhodnění tedy musí poplatník u zaměstnavatele poprvé při zúčtování mezd za kalendářní měsíc leden 2015:

  • a) nejpozději do konce ledna podepsat nový vzor č. 24 tiskopisu Prohlášení k dani a na tomto novém vzoru tiskopisu uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na všechny jím vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti (uvede, zda uplatňuje daňové zvýhodnění ve výši 1, 2 nebo 3, případně N – neuplatňuje daňové zvýhodnění). 
  • b) současně předložit zaměstnavateli Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tiskopis je k dispozici na internetových stránkách finanční správy. 

Jak aktuálně upozornila finanční správa: V případě, že druhý děti vyživující poplatník s příjmy ze závislé činnosti u svého zaměstnavatele Prohlášení k dani podepíše, ale žádné vyživované děti v něm neuvede, příp. takto nepodepíše, bude stačit „jednoduché“ Potvrzení, ve kterém jeho zaměstnavatel pouze uvede, že daňové zvýhodnění na žádné vyživované děti u něj tento poplatník neuplatňuje, příp. že u něj poplatník na dané zdaňovací období Prohlášení k dani nepodepsal. Takové potvrzení nemá předepsaný formulář.

Toto bude logicky využitelné pouze v situacích, kdy vyživované děti uplatňuje výhradně jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti. Zde není nutné posuzovat děti z pohledu druhého z poplatníků.

Náležitosti Potvrzení zaměstnavatele

Jestliže v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživují děti oba zaměstnaní rodiče, musí nárok na daňové zvýhodnění prokázat plátci daně potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém zaměstnavatel uvede jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, v jaké výši poplatník na toto dítě uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění (resp. že ho neuplatňuje) a od kterého měsíce.

Potvrzení bude platné až do okamžiku, kdy dojde ke změně rozhodných skutečností (dítě dostuduje, narodí se další apod). Poté musí potvrzení předložit znovu, protože dojde ke změně v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se bude měnit výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti).

Příklad:

Manželé ve společně hospodařící domácnosti vyživují 4 děti. Mohou nastat různé varianty, dle jejich rozhodnutí, ale vždy je třeba doložit potvrzením zaměstnavatele druhého z manželů, zda a v jaké výši daňové zvýhodnění uplatňuje, případně čestným prohlášením u OSVČ nebo osob bez příjmu. Může nastat několik variant, například:

Varianta 1

Daňové zvýhodnění  Otec uplatňuje nárok ve výši Matka – potvrzení zaměstnavatele
Nezletilé dítě 1 N
Studující zletilé dítě 2 N
Studující zletilé dítě 3 N
Studující zletilé dítě 3 N

Zaměstnavatel matky může uvést do tabulky na Potvrzení zaměstnavatele u všech dětí N nebo, jak je uvedeno výše, využít zjednodušené potvrzení, kde bude uvedeno, že daňové zvýhodnění na žádné vyživované děti u něj tento poplatník neuplatňuje, příp. že u něj poplatník na dané zdaňovací období Prohlášení k dani nepodepsal. 

 Varianta 2

Daňové zvýhodnění  Otec uplatňuje nárok ve výši Matka – potvrzení zaměstnavatele
Nezletilé dítě 1 N
Studující zletilé dítě 2 N
Studující zletilé dítě N 3
Studující zletilé dítě N 3

V této variantě již musí druhý zaměstnavatel uvést, na které děti a v jaké výši si matka daňové zvýhodnění uplatňuje. V případě, že by matka nebyla zaměstnaná nebo byla osobou samostatně výdělečně činnou, doloží samozřejmě čestným prohlášením. 

Uvedený příklad se zabýval situací manželů, kteří si mohou v jedné společně hospodařící domácnosti uplatnit jak děti vlastní, tak děti druhého z manželů (na rozdíl od společně hospodařící domácnosti druha a družky).  

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).