Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění od roku 2015 zamotá hlavu nejedné účetní

30. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Na vyšší daňové úlevy, které mají být od příštího roku zavedeny, se těší nejeden rodič. Určení jejich výše ale nebude jednoduché, to je jasné již nyní.

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k postupnému zvyšování slevy na dani na druhé a další dítě. Tato změna je součástí rozsáhlé novely daňových zákonů, která aktuálně prošla třetím čtením a o jejím osudu rozhoduje Senát. Server Podnikatel.cz postupně o všech připravovaných novinkách informuje v seriálu – Nové daňové zákony 2015.

Daňové zvýhodnění podle počtu dětí v domácnosti

V ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů se daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti zvyšuje o 200 korun měsíčně a na další vyživované dítě o 300 Kč měsíčně. Maximální výše daňového bonusu přitom zůstává nezměněna (daňový bonus si může uplatnit jen ten, kdo má ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, v roce 2015 bude tato částka činit 55 200 korun).

Nové znění ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů

Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění“) ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 15 804 Kč ročně na druhé dítě a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba nebo 35bb. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti bude náležet v diferencované výši, a to v návaznosti na počet vyživovaných dětí žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Pokud v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně (například narození druhého dítěte v rodině), pak se jedná o druhé dítě, na které bude uplatněno daňové zvýhodnění ve výši 15 804 korun ročně, resp. poměrná měsíční část tohoto daňového zvýhodnění. Pokud naopak v průběhu zdaňovacího období jedno ze dvou vyživovaných dětí přestane být vyživovaným dítětem, bude poplatník uplatňovat na zbývající dítě daňové zvýhodnění ve výši 13 404 korun ročně, resp. poměrnou část z této částky, protože se počet dětí snížil ze dvou na jedno.

Obdobně tomu bude v situaci, kdy se u poplatníka vyživujícího tři děti a uplatňujícího tak daňové zvýhodnění ve výši 13 404, 15 804 a 17 004 korun sníží počet vyživovaných dětí ze tří na dvě děti. Poplatník pak bude uplatňovat daňové zvýhodnění již jen ve výši na „jedno“ a „druhé“ dítě (13 404 a 15 804 korun).

Důležitou novinkou bude také daňová sleva za umístění dítěte. Možná již za rok 2014. Čtěte více: Sleva za umístění dítěte do školky za rok 2014 v ohrožení

Střídavá péče a vícerčata

V praxi ale může dojít k nespočtu dalších variant, kupříkladu při přerušení a znovuzahájení soustavné přípravy na budoucí povolání apod. Otázky přináší i střídavá péče rozvedených rodičů nebo stanovení daňového zvýhodnění u dvojčat, trojčat nebo třeba paterčat. Server Podnikatel.cz požádal o vysvětlení ministerstvo financí

1. Dítě je svěřeno do střídavé péče

Jestliže je v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno poplatníkem více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení vždy dohromady, objasnila za oslovené ministerstvo Tereza Peprníková. V případě dítěte svěřeného soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost) je tudíž možné, že bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů s tím, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná. Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom např. jeden z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou manželkou atd., sdělila mluvčí.

2. Domácnost s vícerčaty. Rozhoduje pořadí dětí?

K situaci vícerčat uvedla Tereza Peprníková, že daňové zvýhodnění se bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Pokud bude poplatník ve společně hospodařící domácnosti vyživovat více dětí, např. dvojčata, bude mu náležet daňové zvýhodnění stanovené ve výši na „jedno“ dítě, tj. 13 404 korun ročně (1117 korun měsíčně) a dále ve výši stanovené na „druhé“ dítě, tj. 15 804 korun ročně (1317 korun měsíčně).

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

K určení výše daňového zvýhodnění bude nezbytná dohoda mezi rodiči. 

Jestliže bude rodič vyživovat paterčata, bude mu náležet daňové zvýhodnění ve výši na „jedno“ dítě, tj. 13 404 korun ročně (1117 korun měsíčně), ve výši stanovené na „druhé“ dítě, tj. 15 804 korun ročně (1317 korun měsíčně) a dále pak 3krát daňové zvýhodnění ve výši stanovené na „třetí a každé další“ dítě, tj. 3 × 17 004 korun ročně (3 × 1417 korun měsíčně). Přitom pro uplatnění konkrétní částky daňového zvýhodnění není rozhodující věk vyživovaných dětí a bude záležet zcela na uvážení poplatníka, v jaké výši si na konkrétní vyživované dítě nárokové částky daňového zvýhodnění uplatní, uzavřela mluvčí ministerstva financí.

Rodiče se na daňovém zvýhodnění musí dohodnout

Stejně jako dosud si totéž dítě ve společně hospodařící domácnosti bude moci uplatnit pouze jeden z poplatníků (rodičů). Ovšem situace bude komplikovanější. Rodiče si daňové zvýhodnění náležející na „více“ dětí mohou rozdělit a uplatnit v Prohlášení k dani každý u svého zaměstnavatele. Může dojít k situaci, kdy si uplatní daňové zvýhodnění na jedno dítě u svého zaměstnavatele matka a na další dvě děti u svého zaměstnavatele otec. Potom bude náležet roční daňové zvýhodnění na jedno z těchto dětí ve výši 13 404 korun a na další dvě děti ve výši 15 804 korun a 17 004 korun. Záleží na jejich rozhodnutí, zda si např. matka uplatní nárok na daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele jen ve výši 13 404 korun a otec na druhé dítě ve výši 15 804 korun a na třetí dítě ve výši 17 004 korun. Nebo matka ve výši 15 804 korun a otec daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 13 404 korun a na třetí dítě ve výši 17 004 korun. 

Od roku 2015 se tedy v případě schválení novely zákona rodiče budou muset shodnout nejen na tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na které dítě uplatní, ale také v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní. A samozřejmě každou změnu svému zaměstnavateli neprodleně oznámit. Nepůjde již jen o uplatnění nebo neuplatnění daňové slevy, ale o stanovení její správné výše, která se může v jednotlivých měsících podle počtu dětí v domácnosti splňujících podmínky pro daňové zvýhodnění měnit.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).