Hlavní navigace

Jak na daňové prohlášení a zvýhodnění na děti v roce 2014 a 2015

17. 12. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
V souvislosti se zavedením slevy za umístění dítěte a diferencovaným daňovým zvýhodněním se upravily tiskopisy. Které a jak je pro rok 2014 a 2015 použít?

Finanční správa upravila v souvislosti se změnami, jenž přinesla novela daňových zákonů a zákon o dětských skupinách, tiskopisy pro závislou činnost. Jsou důležité pro všechny zaměstnavatele. Využijí je v roce 2014 a následně v roce 2015. Zákon o dětských skupinách obsahující i daňové změny, již nabyl účinnosti. Novela daňových zákonů je účinná od 1. ledna 2015.

Daňové prohlášení k dani za rok 2014 a 2015

Prohlášení k daní za rok 2014 již mají zaměstnanci u svých zaměstnavatelů podepsáno, tiskopis jako takový se logicky v průběhu zdaňovacího období měnit nemůže. Ovšem zákon o dětských skupinách zavádí možnost využití nové slevy na dani, a to slevy „za umístění“ dítěte. Rodiče, kteří hodlají tuto slevu za rok 2014 využít, musí svůj nárok doložit potvrzením z příslušného předškolního zařízení o zaplacení výdajů za umístění dítěte (neboli školkovného). Tiskopis není závazný, předškolní zařízení si tiskopis připraví samo. Dále si musí zaměstnanec nárok uplatnit právě formou Prohlášení k dani u svého zaměstnavatele. To se v roce 2014 učiní samostatnou přílohou k „Prohlášení k dani“. Tiskopis nebude k dispozici na finančních úřadech v papírové podobě. Je připraven ke stažení na internetových stránkách daňové správy.

Stahujte: Příloha k prohlášení k dani (tiskopis MFin 5457/1 – vzor č. 1).

Nový tiskopis Prohlášení k dani pro rok 2015 již na možnost uplatnění slevy na dani za umístění dítěte reaguje. Je zde samostatná kolonka, kterou se roční sleva na základě potvrzení o zaplacení školkovného poplatníkem za rok 2015 uplatní. Stejně tak je tiskopis upraven z důvodu diferencovaného daňového zvýhodnění, kdy se toto zvýhodnění na druhé dítě zvyšuje měsíčně o dvě stě korun a na třetí a každé další dítě o další stokorunu. Poplatníci, kteří budou v roce 2015 uplatňovat daňové zvýhodnění a na konci roku slevu za umístění dítěte u svého zaměstnavatele, budou muset využít nový tiskopis vzor číslo 24. U všech ostatních poplatníků bude možné i v roce 2015 použít předcházející vzory č. 23 – 21. Nebude tedy nutné v roce 2015 vyměňovat „Prohlášení k dani“ u všech poplatníků. Je možné dopoužívat stávající již podepsané tiskopisy v tříletém období.

Stahujte: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tiskopis MFin 5457 – vzor č. 24).

Potvrzení o uplatnění daňového zvýhodnění

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Rozšiřují se náležitosti potvrzení zaměstnavatele.

Dalším důležitým tiskopisem, jenž je vydáván v souvislosti s úpravou daňového zvýhodnění, je „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“. Zde si zaměstnavatelé vzájemně potvrdí údaje důležité pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Mimo identifikační údaje poplatníka a jeho zaměstnavatele, jména, příjmení a rodného čísla dítěte žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, je od roku 2015 nezbytné u každého dítěte ve společné domácnosti, na které si poplatník může daňové zvýhodnění uplatnit, uvádět i v jaké výši se toto zvýhodnění uplatňuje. Daňové zvýhodnění ve výši na jedno dítě (označení číslem 1), daňové zvýhodnění na druhé dítě (označení číslem 2), daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě (označení číslem 3). U vyživovaných dětí ve společné domácnosti, na které poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje, se uvede písmeno N.

Stahuje tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (tiskopis MFin 5556 – vzor č. 1). 

Potvrzení o zdanitelných příjmech zálohová daň

Dalším důležitým tiskopisem je potvrzení o zdanitelných příjmech. Tímto tiskopisem potvrzuje zaměstnavatel výši zdanitelných příjmů, včetně případných uplatněných měsíčních slev na dani a daňovém zvýhodnění. Zaměstnanec jej potřebuje k ročnímu zúčtování u posledního zaměstnavatele, pokud v průběhu roku změnil zaměstnání nebo k podání daňového přiznání, jestliže o roční zúčtování svého zaměstnavatele nežádá. Na potvrzení zaměstnavatel uvede, zda bylo nebo nebylo provedeno roční zúčtování, to pro případ podání daňového přiznání až po provedeném ročním zúčtování, kupříkladu při dodatečném uplatnění slev.

Stahujte: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (tiskopis MFin 5460 vzor č. 22).

Potvrzení o zdanitelných příjmech srážková daň

Pro rok 2014 je zaveden zcela nový tiskopis. Slouží opět k potvrzení o zdanitelných příjmech, ale tentokrát se jedná o daň srážkovou. Tento tiskopis využijí poplatníci, kteří v průběhu roku 2014 pracovali na dohodu o provedení práce s maximální úhrnnou odměnou 10 000 korun měsíčně a u tohoto plátce nepodepsali tiskopis Daňové prohlášení. Odměna jim byla zdaněna srážkovou daní. Jedná o daň konečnou, ale pokud budou chtít, mohou si tyto příjmy za rok 2014 včetně sražené daně (na základě potvrzení od zaměstnavatele) započítat na daňovou povinnost podáním daňového přiznání.

Stahujte: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce za zdaňovací období 2014 (tiskopis MFin 5460/A – vzor č. 1). 

V praxi pak může dojít k situacím, kdy zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele tiskopisy dva, jeden pro příjmy zdaněné zálohovou daní a jeden pro příjmy zdaněné srážkovou daní. Kupříkladu pokud u zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani a v průběhu roku pracoval jak na dohodu o pracovní činnosti, tak na dohodu o provedení práce do 10 000 korun (včetně) měsíčně.

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Dalším tiskopisem, který bylo nutné změnit, je Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2014. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění v termínu do 31. března 2015 je možné provést i u poplatníka, u kterého byly zálohy na daň (záloha) zvýšeny o solidární zvýšení daně podle § 38ha zákona o daních z příjmů, avšak jeho daň za zdaňovací období 2014 se nezvyšuje o solidární zvýšení daně (nepřekročí roční strop pro solidární zvýšení daně). Tiskopis je již upraven o slevu za umístění dítěte za rok 2014, která je součástí výpočtu daňové povinnosti zaměstnance.

Stahujte: Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (tiskopis – MFin 5460/1 vzor č.19). 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).