Hlavní navigace

Zřiďte zaměstnancům dětskou skupinu a využijte daňových výhod

24. 11. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Firmy již mohou pro své zaměstnance zřizovat dětské skupiny. Jsou nastavena mírnější hygienická a provozní pravidla a zavedeny daňové výhody. Bude o ně zájem?

O dětských skupinách se hovořilo dlouho. Myšlenka péče o děti se dlouho vyvíjela. Od prvních návrhů podoby péče o děti v dětských skupinách a vzájemné rodičovské výpomoci mimo oblast živnostenských předpisů, až po jeho konečnou podobu. Jedná se o zákon obsahující péči o děti v dětských skupinách a nezbytné novely souvisejících zákonů. V současné době je i přes nesouhlas prezidenta zákon schválen. Byl vyhlášen jako zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s číslem tisku 247/2014 Sb. Přestože byl ve Sbírce zákonů vyhlášen až začátkem měsíce listopadu, je díky přehlasování prezidentského veta účinný zpětně, a to od září 2014.

Šlamastika kolem lesních skupin

Prezident zákon vetoval s odůvodněním, že může ohrozit fungování mateřských center a lesních školek. Všechna zařízení pro děti v předškolním věku totiž budou muset být buď v režimu mateřské školy, nebo dětské skupiny. Pro taková zařízení jsou pevně nastavena hygienická pravidla. Zařízení, které je nesplní, jednoduše nebude moci fingovat. Pro tyto alternativní formy péče je však zákonem stanovena roční výjimka, během níž budou mít legislativci čas tuto situaci vyřešit. Pravděpodobně se dostanou do sítě mateřských škol.

Péče o děti v dětské skupině

Službou péče o dítě v dětské skupině je činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Nejedená se tedy o vzdělávání podle školského zákona jako je tomu v mateřských školách, kde je stanoven vzdělávací plán. V dětské skupině se ze zákona o děti pouze pečuje. Samozřejmě není vzhledem k menšímu počtu dětí vyloučen individuální přístup a alternativní metody péče a výuky.

Poskytovatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Jedná se především o zaměstnavatele. Dětskou skupinu ale mohou zřídit jiné neziskové subjekty, například ústavy, církve, územní samosprávné celky, nadace nebo nadační fondy, vysoké školy, obecně prospěšné společnosti nebo spolky. Všichni poskytovatelé však musí být zapsáni do evidence vedené ministerstvem práce a sociálních věcí. Podmínkou je zajištění péče o děti formou oprávněných pečujících osob (nemusí mít nutně vysokoškolské vzdělání). Půjde o zdravotní sestry, zdravotní asistentky, zdravotní záchranáře, psychology, sociální pracovníky, učitele mateřské i základní školy, vychovatele, profesní chůvy a lékaře.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

U dětské skupiny do 12 dětí budou mírnější provozní pravidla. 

Zákonem je omezen také maximální počet dětí ve skupině. V dětské skupině jich nesmí být více než 24, přitom na jednu pečující osobu může připadat maximálně 6 dětí, na dvě pečující osoby od 7 do 24 dětí a na tři pečující osoby od 13 do 24 dětí, pokud je ve skupině alespoň jedno dítě mladší 2 let. Ovšem u dětské skupiny, kde je více než 12 dětí, jsou podmínky hygienické a bezpečnostní podmínky obdobné jako u škol mateřských. Zaměstnavatelé se sami rozhodnou, zda zřídí firemní školku nebo jim postačí pouze menší dětská skupina.

Stejně jako vzdělávání, není pro provozovatele dětské skupiny povinné ani stravování. Ze zákonem stanovených podmínek je sice může zřizovatel zajistit, ale předpokládá se i varianta, kdy se o stravu svého dítěte jednoduše postarají sami rodiče. Zákon o dětských skupinách stanovuje další pravidla fungování této péče, například již zmíněné hygienické a bezpečnostní předpisy, až po evidenci dětí a smluvní zajištění péče.

Náklady na provoz dětské skupiny

Výdaje (náklady) na provozování dětské skupiny, případně obdobného zařízení péče o děti předškolního věku, budou daňově uznatelné. Stejně tak náklady (výdaje) na provoz těchto zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti zaměstnanců zaměstnavatele, který tyto příspěvky bude poskytovat (§ 24 odst. 2 písm. zw zákona o daních z příjmů). Daňově uznatelné však nebudou případné výdaje (náklady) na technické zhodnocení stávajících objektů. Nejedná se o jednorázový daňový výdaj (náklad), budou uplatňovány postupně ve formě odpisů.

Služba péče o dítě s nebo bez školného

O poskytování služby péče v dětské skupině bude s rodičem uzavřena smlouva. Mimo jiné náležitosti musí obsahovat výši nákladů za služby a způsob jejich placení, jestliže je služba poskytována s úhradou nákladů. V případě, kdy si zaměstnavatel uplatní příslušné výdaje do nákladů a poskytne zaměstnanci tuto péči formou nepeněžního plnění (nebude požadovat úhradu nákladů), bude se jednat o zdanitelný příjem zaměstnance, včetně odvodů pojistného. Jinou možností je uplatnění poskytnutého nepeněžního plnění zaměstnavatelem nedaňově, z fondu FKSP, ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění. Potom by bylo poskytnuté nepeněžní plnění na straně zaměstnance od daně osvobozeno díky doplnění § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů.

V praxi ale zřejmě bude častější varianta, kdy zaměstnavateli provozujícímu zařízení pro děti svých zaměstnanců budou tyto související náklady hradit formou „školného“, stejně jako je tomu například u stávajících mateřských škol. Na druhou stranu si mohou uplatnit v ročním zúčtování „slevu za umístění dítěte“ dle § 35bb zákona o daních z příjmů. A to už pro rok 2014. Sleva není určena jen za umístění dětí v dětských skupinách. Vztahuje se na jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků (tyto mají vzdělávací charakter). Podmínkou pro uplatnění slevy na dani není ani ekonomická aktivita obou rodičů dítěte. Vztahuje se jak na zaměstnance, tak na podnikatele, včetně podnikatelů uplatňujících výdaje procentem z příjmů. Blíže k uplatnění slev na dani v článku: Slevy za umístění dítěte do školky od roku 2014

Podle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí by mohlo za rok mohlo v Česku fungovat kolem tisícovky dětských skupin. Bude podle vašeho názoru o zřizování dětských skupin mezi zaměstnavateli zájem?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).