Hlavní navigace

Jaký typ dohody vybrat při brigádě v létě? Poradíme vám

27. 6. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
V praxi se obě dohody často zaměňují. Ovšem mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti jsou zásadní rozdíly. Nejen v povinných odvodech.

Doba letních dovolených přináší i častější uzavírání krátkodobých pracovních poměrů, například sjednáním dohod konaných mimo pracovní poměr. Jenže, která z dohod je nejvýhodnější? Dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti? Posuďte sami na základě připomenutí základních pravidel a podmínek jejich uzavírání.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce se uzavírá podle § 75 a následujících zákoníku práce. Podmínky:

 • Rozsah práce všech uzavřených dohod u stejného zaměstnavatele nesmí překročit 150 hodin v kalendářním roce (v roce 2011 nebyl rozsah zvýšen na plánovaných 300 hodin ročně).
 • Je možné uzavřít další dohody s jinými zaměstnavateli, vždy maximálně do rozsahu 150 hodin všech dohod uzavřených se stejným zaměstnavatelem.
 • Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak by byla neplatná.
 • Není nutné stanovit pracovní dobu.
 • Nemusí být uzavřeným pracovním úkolem, lze uzavřít prakticky na cokoliv. Na pravidelnou práci i na nepravidelnou výpomoc tzv. na zavolání.
 • Při uzavření dohody o provedení práce se zaměstnancem, který již u zaměstnavatele pracuje v „klasickém“ pracovním poměru, je nutné vymezení odlišného druhu práce.
 • Práci je nutné konat osobně (nelze ji konat za pomoci rodinných příslušníků).
 • U dohody o provedení práce neexistuje zkušební lhůta. Spolupráce tedy může být kdykoli ukončena oběma účastníky bez udání důvodu. 
Potřebujete poradit? Nevíte si s něčím rady? Zeptejte se, redakce zajistí odpověď.
Tlačítko: Nový dotaz

Náležitosti dohody o provedení práce

V dohodě je vhodné uvést:

 • sjednaný pracovní úkol,
 • výši odměny a podmínky jejího poskytování,
 • možnost odstoupení od smlouvy v případě nedodržení podmínek.

Stahujte: Vzor dohody o provedení práce

Odvody:

 • Sociální a zdravotní pojistné se neodvádí.
 • Bez podpisu Prohlášení k dani se dohoda do 5 000 korun měsíčně zdaní srážkovou 15% daní.
 • S podpisem Prohlášení k dani (je možné uplatnit slevy, daňové zvýhodnění) a bez podpisu prohlášení k dani v případě překročení částky 5 000 korun se zdaní 15% zálohovou daní. Prohlášení nesmí být současně podepsáno u jiného zaměstnavatele.

O dohodě o provedení práce podrobněji v článku: Dohoda o provedení práce se v roce 2011 mění

Dohoda o pracovní činnosti

 

Dohoda o pracovní činnosti je uzavírána na základě § 76 a násl. zákoníku práce. Podmínky:

 • Rozsah práce nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Posuzuje se za celé období, na které je dohoda uzavřena, nejdéle však za 52 týdnů.
 • Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak by byla neplatná.
 • V dohodě, případně vnitřním předpisem zaměstnavatele, je možné sjednat nárok na dovolenou a důležité osobní překážky v práci.
 • Jestliže není dohodnutý způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, a to do 15 dnů od doručení výpovědi druhému účastníku. Okamžité rušení dohody o pracovní činnosti umožňuje zákoník práce v těch případech, kdy je možné zrušit pracovní poměr.

Náležitosti dohody o pracovní činnosti

Dohoda by měla podle zákoníku práce obsahovat:

 • sjednané práce,
 • rozsah pracovní doby,
 • dobu, na kterou se uzavírá,
 • doporučuje se rovněž sjednání odměny za vykonanou práci (měsíčně, případně jednorázově po skončení úkolu).

Stahujte: Vzor dohody o pracovní činnosti

Odvody:

 • Z dohody o pracovní činnosti se odvádí sociální a zdravotní pojištění. Výjimkou je dohoda sjednaná jako krátkodobé zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu. V tom případě se pojistné neplatí. Krátkodobým zaměstnáním je zaměstnání, které netrvalo ani nemělo trvat déle než 14 kalendářních dnů. Zaměstnáním malého rozsahu je zaměstnání, jehož sjednaná částka příjmu je nižší než 2000 korun nebo není sjednána vůbec. V případě dohody s odměnou do 1999 korun měsíčně se neplatí sociální ani zdravotní pojistné. Podrobněji v článku: Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 • Bez podpisu Prohlášení k dani se dohoda do 5 000 korun měsíčně zdaní srážkovou 15% daní.
 • S podpisem Prohlášení k dani (je možné uplatnit slevy, daňové zvýhodnění) a bez podpisu prohlášení k dani v případě překročení částky 5 000 korun se zdaní 15% zálohovou daní. Prohlášení nesmí být současně podepsáno u jiného zaměstnavatele.

O dohodě o pracovní činnosti podrobně v článku: Dohoda o pracovní činnosti do 2000 Kč je výhodnější

Platí pro obě dohody

Sjednaná minimální výše odměny nesmí být nižší než minimální mzda, tj. 48,10 Kč za hodinu práce. Jestliže by byla sjednána mzda nižší, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek do minimální mzdy podle § 111 odst. 3 zákoníku práce.

V případě sjednání dohod mimo pracovní poměr se nepoužije ustanovení zákoníku práce o odstupném, pracovní době a době odpočinku.

MM_socky3

Na dohodu sjednanou do 4000 Kč měsíčně mohou pracovat uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadu práce do 31. 12. 2010 nebo uchazeči bez nároku na podporu.

Zdravotní pojistné se z dohody o provedení práce neodvádí. Taktéž z dohody o pracovní činnosti nepřesahující měsíční částku 1999 korun. Ovšem osoby bez zdanitelných příjmů, tj. osoby které nemají jiné zaměstnání ani jinou výdělečnou činnost a není za ně plátcem pojistného stát, jsou povinny odvést zdravotní pojistné ve výši 1080 korun. Čtěte více: Osoby bez zdanitelných příjmů, nezapomínejte na pojistné 

Výhody a nevýhody dohod
Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti
Výhody: Výhody:
Neodvádí se sociální a zdravotní pojištění V případě odměny alespoň 2000 korun měsíčně zakládá účast na důchodovém a nemocenském pojištění. Zaměstnanec může z dohody nárokovat nemocenské dávky
Může být uzavřena na jakoukoliv práci. Nemusí již být konkrétním sjednaným úkolem Je možné sjednat právo zaměstnance na důležité osobní překážky v práci a nárok na dovolenou
Nevýhody: Nevýhody:
Nezakládá účast na důchodovém a nemocenském pojištění. Zaměstnanec nemůže z dohody nárokovat nemocenské dávky Je omezena ustanovením rozsahu práce na polovinu pracovní doby
Není možné sjednat právo zaměstnance na důležité osobní překážky v práci ani nárok na dovolenou Na rozdíl od dohody o provedení se od 2000 korun měsíčně odvádí sociální a zdravotní pojištění

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).