Hlavní navigace

Dohoda o provedení práce v praktických příkladech

14. 9. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jaká daň a odvody budou odvedeny z dohody o provedení práce? Ovlivní výši měsíční odměny podpis daňového prohlášení? Počítejte s námi.

Přestože dohoda o provedení práce podléhá od roku 2012 odvodům pojistného, zůstává velmi oblíbeným způsobem sjednání pracovněprávního vztahu. Zejména pro svou flexibilitu a možnost opakovaného sjednání. Připravili jsme jednoduchý návod na zdanění i odvody z dohody o provedení práce v příkladech.

Čtěte také: Dohoda o provedení práce 2012

Změny v dohodě o provedení práce od roku 2012

Novela zákoníku práce uzavírání dohod o provedení práce od roku 2012 nijak neomezila. Nadále mohou být sjednány na konkrétní úkol nebo na jakoukoliv opakující se činnost. Naopak byl prodloužen rozsah práce, na který lze dohodu sjednat ze 150 na 300 hodin ročně. Do rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné dohody pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Je ale možné uzavřít další dohody o provedení práce i s jinými zaměstnavateli, ovšem za respektování podmínky časového omezení do 300 hodin u každého z nich.

Výrazná změna se týká pojištění dohod s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun. Musí se jednat o skutečně zúčtovanou odměnu, ne sjednanou nebo předpokládanou. Tato dohoda podléhá odvodům nemocenského a tím i důchodového pojištění a dále zdravotního pojištění.

Zjednodušeně řečeno, z dohody s měsíční odměnou ve výši 1 – 10 000 korun bude odvedena jen 15% zálohová nebo srážková daň a z dohody od 10 001 korun výše i sociální a zdravotní pojištění. Základem pro výpočet daně bude v takovém případě superhrubá mzda, tj. zúčtovaná měsíční odměna + 34 %).

Příklad:

Se zaměstnancem byla sjednána dohoda o provedení práce na období květen až červenec s celkovou odměnou 35 000 korun. V měsíci květnu byla zúčtována odměna ve výši 10 000 korun. V měsíci červnu 15 000 korun a v měsíci červenci opět jen 10 000 korun. Zaměstnanec nepodepsal tiskopis prohlášení k dani.

Měsíc květen  červen  červenec
Odměna 10 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč
Základ pro výpočet daně 10 000 Ke 20 100 Kč 10 000 Kč
Zálohová daň 1 500 Kč 3 015 Kč 1 500 Kč
Sociální pojištění 0 Kč 975 Kč 0 Kč
Zdravotní pojištění 0 Kč 675 Kč 0 Kč
Čistá odměna 8 500 Kč 10 335 Kč 8 500 Kč

Protože je výše měsíční odměny v tomto případě známa až při zúčtování (podle odvedené práce), přihlásí zaměstnavatel zaměstnance v okamžiku překročení stanoveného desetitisícového limitu. Na zdravotní pojišťovnu v osmidenní lhůtě po zúčtování odměny, tj. do 8. července, na ČSSZ do konce následujícího kalendářního měsíce, tedy konce měsíce července. Protože je vzhledem k sjednané odměně zřejmé, že měsíční odměna za měsíc červenec nepřekročí stanovený limit, může zaměstnavatel současně s přihláškou na zdravotní pojišťovnu odeslat i odhlášku. Na rozdíl od sociálního pojištění, kde zůstává zaměstnanec přihlášen po celou dobu trvání dohody o provedení práce, bez ohledu na výši zúčtované odměny.

Ovlivní výši odměny podpis prohlášení?

Z hlediska zdanění je však rozhodující jiný limit, a to 5000 korun. Osobám bez podepsaného tiskopisu prohlášení k dani (růžový papír) se odměna z dohody o provedení práce do 5000 korun měsíčně zdaňuje 15% srážkovou daní. Hrubá mzda je rovna základu daně a pojistné se ke mzdě nepřipočítává. 

Při překročení částky 5000 Kč nebo podpisu prohlášení k dani je odvedena zálohová daň. Podepsaným daňovým prohlášením si může zaměstnanec uplatnit slevy na dani, případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. Samozřejmě za podmínky, že nemá ve stejném období podepsáno prohlášení u jiného zaměstnavatele.

Změnu v čisté odměně zaměstnance z předchozího příkladu podpisem prohlášení ukazuje následující tabulka. Zaměstnanec si uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka.

Měsíc červen  červenec  srpen
Odměna 10 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč
Základ pro výpočet daně 10 000 Kč 20 100 Kč 10 000 Kč
Zálohová 15% daň 1 500 Kč 3 015 Kč 1 500 Kč
Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 
Daň po uplatnění slev 0 Kč 945 Kč 0 Kč
Sociální pojištění 0 Kč 975 Kč 0 Kč
Zdravotní pojištění 0 Kč 675 Kč 0 Kč
Čistá odměna 10 000 Kč 12 405 Kč 10 000 Kč

Spočítejte si čistou mzdu z pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce na Kalkulátoru čisté mzdy 2012 

Srážková, nebo zálohová daň?

Na dalším příkladu si ukážeme rozdíl ve zdanění srážkovou a zálohovou daní. Jak již bylo popsáno, odměna z dohody o provedení práce se zdaňuje do výše odměny 5000 korun 15% srážkovou daní. Při překročení této částky nebo podpisu prohlášení zálohovou 15% daní. V uvedeném příkladě samozřejmě neřešíme odvod sociálního ani zdravotního pojištění, protože zúčtovaná odměna nepřevýší limit 10 000 korun.

  • Dohoda č. 1 – měsíční odměna 5000 korun bez podpisu prohlášení
  • Dohoda č. 2 – měsíční odměna 5000 korun s podpisem prohlášení (základní sleva na poplatníka)
  • Dohoda č. 3 – měsíční odměna 5001 korun bez podpisu prohlášení
  • Dohoda č. 4 – měsíční odměna 5001 korun s podpisem prohlášení (základní sleva na poplatníka)
Dohoda 1 2 3 4
Měsíční odměna 5 000 Kč 5 000 Kč 5 001 Kč 5 001 Kč
Podpis prohlášení NE ANO NE ANO
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 750 Kč 750 Kč 765 Kč 765 Kč
Sleva na dani 0 Kč 2 070 Kč 0 Kč 2 070 Kč
Daň po slevě 750 Kč 0 Kč 765 Kč 0 Kč
Čistá odměna 4 250 Kč 5 000 Kč 4 236 Kč 5 001 Kč

Je tedy zřejmé, že důležité limity pro zdanění a odvody z dohody o provedení práce jsou dva. Na ty je třeba vždy pamatovat. O odvodech sociálního a zdravotního pojištění rozhoduje překročení nebo nepřekročení hranice 10 000 korun měsíčně. O způsobu zdanění limit 5000 korun nebo podpis tiskopisu prohlášení k dani (využití možnosti uplatnění slev na dani).

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).