Hlavní navigace

Dohody o provedení práce se mají změnit, zaměstnavatele čekají nové povinnosti

20. 6. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dohody o provedení práce se mají dle představy vlády nově hlásit úřadům. Na zaměstnavatele tak čekají nové povinnosti.

Povinnosti ale budou mít i zaměstnanci. Se změnami počítá konsolidační balíček, který bude brzy projednávat vláda.

Co se dozvíte v článku
 1. Limit 10 000 Kč se má změnit
 2. Všechny DPP se budou muset hlásit úřadům
 3. Dokdy se bude muset zaplatit pojistné
 4. Zaměstnavatelé budou mít i další povinnosti
 5. Povinnosti čekají i na zaměstnance

Limit 10 000 Kč se má změnit

Aktuálně platí, že nemocensky pojištění jsou i zaměstnanci, kteří pracují na dohody o provedení práce, pokud jejich příjem přesáhne 10 000 Kč měsíčně. Jestliže částka nepřesáhne hranici 10 000 Kč, nemusí se dohody nikam hlásit. Vláda však chce toto nastavení změnit. Nově se mají stanovit dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení):

 • první limit bude stanoven pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, a
 • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset odvést pojistné. Bude-li tento zaměstnanec pracovat u jednoho zaměstnavatele na základě dvou a více DPP, bude se zúčtovaný příjem ze všech těchto DPP v kalendářním měsíci sčítat pro účely vyhodnocení, zda bylo dosaženo částky nižšího rozhodného příjmu (v rámci jednoho kalendářního měsíce i DPP navazující, které se nepřekrývají). Pokud této částky dosáhne, bude účasten pojištění z každé DPP, která v kalendářním měsíci trvala, píše se v důvodové zprávě.

Všechny DPP se budou muset hlásit úřadům

Kromě změny limitů navíc vláda plánuje zavést povinnost evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod. Podle návrhu má platit, že zaměstnavatel, který nebyl povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů, protože nezaměstnává žádného zaměstnance účastného nemocenského pojištění, se bude muset přihlásit do evidence zaměstnavatelů, kterou vede ČSSZ v rámci svých registrů podle zákona o nemocenském pojištění, i kdyby se předpokládalo, že z tohoto zaměstnání nebude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Oznámení budou muset zaměstnavatelé učinit v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou na předepsaném tiskopisu v den nástupu do zaměstnání každého zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání. Dále je povinen nahlásit den skončení zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů od skončení zaměstnání i v případě, že mu po celou dobu ode dne nástupu do skončení zaměstnání nevznikla účast na pojištění.

Zaměstnavatelé budou mít dále povinnost do dvacátého dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance na DPP, předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích. Konkrétně má jít o tyto údaje:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo a datum narození a výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval, nebo
 • údaj, že jim žádný příjem nezúčtoval.

Dokdy se bude muset zaplatit pojistné

Pokud ČSSZ zjistí, že zaměstnanec překročil v daném měsíci jeden z limitů, oznámí tuto skutečnost všem zaměstnavatelům daného zaměstnance a ti budou muset za tento měsíc odvést pojistné, a to do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém mu bylo doručeno oznámení.

Zaměstnavatel bude povinen předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o

 • a) výši vyměřovacích základů všech zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce v příslušném kalendářním měsíci, u kterých bylo dosaženo rozhodné částky podle § 7a odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, a za které je plátcem pojistného, a
 • b) výši pojistného, které je povinen odvést z úhrnu vyměřovacích základů stanovených podle písmene a).

Zaměstnavatelé budou mít i další povinnosti

Nové povinnosti mají mít zaměstnavatelé i vůči zaměstnancům. Pokud uzavřou DPP, nejpozději v den nástupu musí zaměstnanci předat informaci o povinnosti zaměstnance sdělovat zaměstnavateli uzavření nebo trvání dalších DPP alespoň s jedním dalším zaměstnavatelem (i bývalým v rámci jednoho kalendářního měsíce), včetně upozornění na důsledky nedodržení této oznamovací povinnosti. Zaměstnavatelé navíc budou muset vést ve své evidenci potvrzení o tom, že informační povinnost vůči zaměstnanci splnil.

Povinnosti čekají i na zaměstnance

I pro zaměstnance pracující na DPP však mají být nově stanoveny určité povinnosti. Musí totiž prokazatelným způsobem sdělit každému svému zaměstnavateli (i bývalému), u něhož jsou zaměstnáni na DPP, že je zaměstnán na základě dohody o provedení práce u alespoň jednoho dalšího zaměstnavatele v rámci jednoho kalendářního měsíce. Sdělení lze učinit písemně i v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou zaměstnavatelem nebo do datové schránky určené zaměstnavatelem. Současně má mít zaměstnavatel za povinnost prokazatelně potvrdit zaměstnanci převzetí jeho oznámení o výkonu dalšího zaměstnání na základě DPP.

školení květen 24 - novinky

Pokud zaměstnanec zaměstnavateli informace o dalších zaměstnavatelích neřekne, bude muset sám při dosažení rozhodné částky doplatit pojistné. Tuto oznamovací povinnost bude mít zaměstnanec nejen při vzniku nového zaměstnání na základě DPP, ale i v případě, že v průběhu takového zaměstnání nastoupí do dalšího zaměstnání (uzavře další DPP) u jiného zaměstnavatele. Tuto oznamovací povinnost bude mít zaměstnanec i zpětně vůči svému bývalému zaměstnavateli, pokud v rámci jednoho kalendářního měsíce bude pracovat na více DPP (např. zaměstnanci skončí DPP u zaměstnavatele A 5. 5., do té doby neměl oznamovací povinnost, nikde jinde nepracoval. Od 15. 5. nastoupí zaměstnanec na DPP u zaměstnavatele B. Oznamovací povinnost musí zaměstnanec splnit 15. 5. vůči zaměstnavateli B i vůči bývalému zaměstnavateli A.)

Konsolidační balíček nyní projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Může tak ještě dojít ke změnám.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).