Hlavní navigace

Druhý důchodový pilíř čekají změny. Zvýší se počet zájemců?

26. 6. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Důchodové spoření prozatím moc „nefrčí“. Vše se může změnit, ministerstvo připravuje změny. Jedna varianta dokonce hovoří o povinném vstupu všech pojištěnců.

Pojištěncům starším třiceti pěti let se má zanedlouho definitivně uzavřít možnost vstupu do druhého důchodového pilíře, tj. možnost uzavřít dobrovolné důchodové spoření. Připomeňme si základní pravidla spoření, která mohou pomoci při rozhodování, zda do systému vstoupit, nebo raději využít jiných možností, jak se na důchod finančně zabezpečit. Systém důchodového spoření zřejmě čekají významné změny.

Čtěte také: 5 možností, jak spořit na důchod jinak než v druhém pilíři 

Vstup do druhého pilíře jen do konce června?

Do druhého pilíře je možné vstoupit nejpozději v roce, ve kterém pojištěnec dosáhne 35 let, nejdříve však po dovršení věku 18 let. Ti pojištěnci, kterým bylo v okamžiku jeho spuštění více než 35 let, měli na vstup do systému pouhých šest měsíců. Od 1. července 2013 se jim  měla tato možnost definitivně uzavřít.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Termín pro vstup do druhého pilíře se lidem starším 35 let zřejmě prodlouží. 

Není žádným tajemstvím, že zájemců o druhý důchodový pilíř prozatím není mnoho. Ministerstvo financí původně předpokládalo až půl milionu účastníků koncem letošního roku. Reálná čísla ale hovoří o necelých padesáti tisících účastnících koncem měsíce května. Prozatím moc nepomohla ani speciálně připravená kampaň lákající na výhody systému. Podle posledních zpráv by se mohl termín pro vstup do druhého pilíře lidem starším 35 let prodloužit. Pravděpodobně až do konce roku 2013.

Je vstup do druhého pilíře definitivní?

Rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře je nevratné. Ze systému nelze po registraci smlouvy vystoupit. Smlouvy o důchodovém spoření uzavírají penzijní společnosti, které získají licenci ČNB. Pojištěnec si sám zvolí společnost, s níž uzavře smlouvu o důchodovém spoření. Ta následně zašle žádost o registraci správci centrálního registru smluv. Po ověření, zda zájemce o účast splní stanovené podmínky, centrální registr smluv smlouvu zaregistruje a oznámí pojištěnci její zaregistrování. Od 1. dne měsíce následujícího se účastník stává poplatníkem pojistného na důchodové spoření.

Samozřejmě může dojít k situaci, kdy pojištěnec po vyslechnutí argumentů zprostředkovatele penzijní společnosti neprozřetelně podepíše smlouvu o účasti ve druhém pilíři. Teprve následně zváží, že vstup do tohoto systému pro něj nebude tak výhodný, jak se na první pohled zdálo. Kupříkladu s ohledem na jeho vyšší věk či na výši dosahovaných příjmů.

Od smlouvy o důchodovém spoření, která byla zaregistrována v centrálním registru smluv, skutečně nemůže penzijní společnost ani účastník odstoupit. Ovšem přede dnem, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci, je to stále možné. V takovém případě je vhodné od smlouvy odstoupit, vypovědět ji nebo uzavřít dohodu o skončení smlouvy o důchodovém spoření před dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Pojištěnec ale musí jednat urychleně, vzhledem k nízkému zájmu o tento pilíř je registrace v centrálním registru smluv otázkou několika dnů. Přesto se dá i unáhlené rozhodnutí zachránit.

Navíc se v oblasti definitivního setrvání ve druhém pilíři připravují změny. Zákonodárci zvažují možnost dočasného přerušení spoření. To je v současné době možné pouze, pokud je účastník bez příjmů (nezaměstnaný, na mateřské, rodičovské apod.). Dokonce je zvažována i varianta, kdy účastník po určité době, pravděpodobně po pěti letech, může systém opustit. 

Druhý pilíř a podmínka odpracovaných let?

Podmínkou přiznání důchodu (čerpaného z prvního i druhého pilíře) je dosažení stanoveného věku a získání potřebné doby pojištění. Podle ministerstva práce a sociálních věcí nemusí být získání potřebné doby pojištění snadné (postupně se sjednotí až na 35 let). A to vzhledem k tomu, že řada lidí pracuje v cizině nebo je nějakou dobu bez zaměstnání. Proto by mohl být vznik nároku na čerpání peněz z druhého pilíře v budoucnu svázán jen s podmínkou dosažení důchodového věku.

Důchodová kalkulačka: kdy půjdete do důchodu? 

Nárok na dědictví z druhého pilíře?

Do systému odvádí účastník důchodového spoření měsíčně 5 %. Tři procenta vyvedená z důchodového pojištění a dvě procenta navíc z hrubé mzdy. Důchod bude po dosažení důchodového věku a odpracování let potřebných pro vznik nároku na důchod vyplácet účastníkem zvolená komerční pojišťovna formou čtyř druhů penzí:

 • doživotní penze,
 • doživotní penze se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let,
 • penze na dobu dvaceti let, 
 • sirotčí důchod na dobu pěti let.

Častým argumentem proč vstoupit do systému je možnost dědit naspořené prostředky. Ovšem jedná se pouze o prostředky naspořené v systému důchodového spoření, ne o celou částku důchodového pojištění. Navíc záleží, ve které fázi spoření účastník zemře.

1. Účastník zemře v průběhu spořící fáze

 • Jestliže zletilí dědicové jsou účastníky druhého pilíře, budou jím prostředky vyplaceny na jejich účet ve druhém pilíři. K dědictví se dostanou teprve v okamžiku, kdy sami začnou pobírat důchod.
 • Jestliže zletilí dědicové nejsou účastníky druhého pilíře, budou jim naspořené prostředky vyplaceny.
 • Nezletilým dědicům bude naspořená částka včetně úroků převedena do pojišťovny, která 5 let vyplácí sirotčí důchod.

2. Účastník zemře v době pobírání důchodu (dle zvolené varianty penze)

 • Doživotní penze – zbytek propadá pojišťovně. 
 • Doživotní penze se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let – dědicům je vyplácen důchod po dobu tří let. 
 • Penze na dobu dvacet let – dědicům je zbývající část nevyplacených prostředků z účtu nazývaná kapitálová hodnota pojištění, vyplacena jednorázově. 
 • Nezletilým dědicům je vyplácen sirotčí důchod po dobu 5 let.

Ministerstvo financí však připravuje i variantu, podle které by se mohl dědic, účastník druhého pilíře, rozhodnout, zda chce dědictví získané po zemřelém účastníku v průběhu spořící fáze převést do svého druhého pilíře nebo vyplatit. Zvažuje se i varianta, kdy by takto mohl rozhodovat pouze o části dědictví, konkrétně získaného ze dvou procent naspořených účastníkem navíc.

Další změna je zvažována v oblasti rozšíření možností zvolené penze. Ve hře je kratší varianta penze (na dobu deseti nebo patnácti let), ale i delší varianta (na dobu 30 let). Je otázkou, zda by byla vzhledem k zvyšujícímu se věku odchodu do důchodu delší varianta využita.

Druhý důchodový systém pravděpodobně čekají významné změny. Jedním z návrhů možných změn je i povinný vstup pro účastníky do 35 let. Podobu nového zákona slibuje ministerstvo zveřejnit do konce měsíce června. Server Podnikatel.cz bude o připravované novele podrobně informovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).