Hlavní navigace

Nové povinnosti zaměstnavatelů spojené s důchodovou reformou

16. 11. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Podívejme se, co vše se od příštího roku mění a jak budou probíhat odvody důchodového pojistného účastníků prvního a druhého pilíře podle nových pravidel.

Je rozhodnuto, v roce 2013 se spouští důchodová reforma. Zaměstnavatelům a jejich mzdovým účetním přibudou nové povinnosti. Zejména spojené s odvodem pojistného finančním úřadům od účastníků druhého pilíře. Čtěte, na co se musí příští rok připravit.

Změny třetího pilíře

Důležité změny přináší třetí důchodový pilíř, tj. doplňkové penzijní spoření. Ty jsou spojeny s příspěvky účastníků i zaměstnavatelů a se vznikem nové kategorie pojištěnců takzvaných předdůchodců. Z naspořených příspěvků účastníků v penzijním pojištění se státním příspěvkem nebo dle nově uzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření se bude pro daňové účely odčítat 12 000 korun (dosud 6000 korun). Pro využití nezdanitelné částky bude nutné měsíčně spořit více než tisíc korun. Naopak zaměstnavatelé budou moci přispívat více než dosud. Daňově uznatelným nákladem je sice jakýkoliv příspěvek na penzijní připojištění, pokud je ošetřen např. interním předpisem či kolektivní smlouvou, ale na straně zaměstnance je osvobozen od daně a odvodů pojistného do ročního úhrnu 24 000 korun. Nově se tato částka zvyšuje o šest tisíc, tedy na 30 000 korun.

Čtěte také: Co se brzy změní v oblasti penzijního připojištění

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Zaměstnavatelům přibudou nové povinnosti. Seznamte se s nimi včas. 

Neměli bychom zapomenout na novou kategorii pojištěnců takzvaných předdůchodců. Čerpání předdůchodu z třetího důchodového pilíře neovlivní výši čerpaného řádného starobního důchodu (na rozdíl od předčasných důchodů nebude trvale krácen). Předdůchodce si nemusí platit minimální zdravotní pojištění, stane se totiž novou kategorií, za kterou platí pojistné stát. V případě, že bude pojištěnec v době pobírání předdůchodu pracovat, musí ho do této nové kategorie zaměstnavatel přihlásit. Pro čerpání dávek z doplňkového penzijního spoření nejsou na rozdíl od předčasného důchodu stanoveny žádné podmínky nebo omezení týkající výdělečné činnosti. Zaměstnaný předdůchodce bude odvádět zdravotní pojištění ze skutečného výdělku (bez ohledu na minimální vyměřovací základ) a v případě důchodového pojištění se může rozhodnout, zda tuto činnost hodlá zahrnout do vyměřovacího základu nebo ji bude považovat dobu za vyloučenou.

Čtěte více: Od příštího roku bude umožněn odchod do předdůchodu. I pro OSVČ

Nové povinnosti pilíře druhého

Novinkou nastávajícího roku bude pojistné za účastníky druhého pilíře. To se na rozdíl od pilíře prvního, kde se odvádí České správě sociálního zabezpečení, odvede do jednotlivých penzijních společností  prostřednictvím finančních úřadů. Bude tedy rozhodující, zda a kolik zaměstnanců se do tohoto pilíře přihlásí. Nové povinnosti začínají zaměstnavateli spolu s prvním účastníkem druhého důchodového pilíře.

Pro připomenutí: 

Účastníci druhého pilíře si zvolí penzijní společnost, kde mohou mít účty vedené ve čtyřech důchodových fondech rozdělených dle stupně rizika (fond státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený a dynamický). Do druhého pilíře bude možné vstoupit dobrovolně, rozhodnutí je však nevratné. Pojištěnec již nikdy nebude moci vystoupit a vrátit naspořené prostředky do pilíře prvního. Bude ale možné změnit penzijní fond, který konkrétnímu člověku finance ve druhém pilíři spravuje.

Vstoupit do druhého pilíře je nutné do 35 let věku (respektive do konce kalendářního roku, ve kterém pojištěnec dosáhne věku 35 let). Osoby starší 35 let se musí pro vstup rozhodnout maximálně do konce června 2013, případně pokud nebudou k 1. lednu 2013 ekonomicky aktivní (matky na rodičovské, nezaměstnaní atd.) v šestiměsíční lhůtě od data, kdy se opětovně stanou poplatníky důchodového pojištění).

Odvod České správě sociálního zabezpečení

Účastníci důchodového spoření budou platit ČSSZ pojistné na důchodové pojištění v sazbě nižší o 3 procentní body než ostatní důchodově pojištěné osoby. Samozřejmě bude za dobu, kdy budou účastníky druhého pilíře, výše jejich důchodu z důchodového pojištění (vyplácená ČSSZ) nižší než výše důchodu ostatních důchodově pojištěných osob. Pojistné, odváděné do druhého důchodového pilíře, je stanoveno na 5 % z jejich vyměřovacího základu (3 % stejně jako účastníci důchodového pojištění + 2 % navíc z vlastních prostředků).

Rozdíl v odvodech důchodového pojištění a důchodového spoření

Účastník důchodového pojištění (I. pilíř) Zaměstnanec  Zaměstnavatel
Odvod ČSSZ 6,5 % důchodové pojištění 21,5 % důchodové pojištění
2,3 % nemocenské pojištění
1,2 % státní politika zaměstnanosti
Účastník důchodového spoření (II. pilíř) Zaměstnanec Zaměstnavatel
Odvod ČSSZ (do I. pilíře) 3,5 % důchodové pojištění  21,5 % důchodové pojištění
2,3 % nemocenské pojištění
1,2 % státní politika zaměstnanosti
Odvod penzijní společnosti do jednotlivých fondů (prostřednictvím finančního úřadu) – II. pilíř 5 % (3 + 2 % navíc) důchodové spoření

Správnost odvodu pojistného za jednotlivé zaměstnance kontroluje ČSSZ. Vychází přitom z podkladů zaměstnavatele. Proto bude nutné vést od roku 2013 evidenci zaměstnanců, kteří jsou účastníky druhého pilíře (důchodového spoření), tak aby bylo možné prověřit údaje o vyměřovacích základech uvedené zaměstnavatelem na přehledech o výši pojistného.

Za účastníky druhého pilíře bude zaměstnavatel odvádět ČSSZ pojistné nižší a tato skutečnost musí být zřejmá z tiskopisu Přehled o výši pojistného. Zde bude zvlášť rozepsán úhrn vyměřovacích základů s pojistným se sazbou 3,5 % a úhrn vyměřovacích základů se sazbou 6,5 %.

Čtěte také: Převratná novinka v odvodech za zaměstnance i OSVČ, pojistné finančním úřadům

Odvod za účastníky II. pilíře finančním úřadům

V okamžiku, kdy se první zaměstnanec stane účastníkem druhého pilíře, bude zaměstnavatel část jeho pojistného (3 + 2 %) odvádět příslušnému finančnímu úřadu. Tvůrci důchodové reformy původně předpokládali spolu s její účinností účinnost zákona o jednom inkasním místě. Ten ale účinnosti dosud nenabyl, a proto je tu zákon o pojistném na důchodové spoření s číslem sněmovního tisku 692. V současné době již prošel schvalovacím procesem a čeká na vyhlášení ve Sbírce listin. Navržený režim tak bude fungovat i po zavedení jednoho inkasního místa a nebude nutné jej nijak zásadně měnit.

školení - konsolidační balíček

Zaměstnavatel bude postupovat v souladu s daňovým řádem obdobně jako při odvodu záloh na daň z příjmů fyzických osob. Platby pojistného do druhého pilíře zasílané finančnímu úřadu však budou individualizovány. Správce pojistného totiž musí rozlišit, za které poplatníky zaměstnavatel prostředky uhradil. Inkasované pojistné se dále převede na účty penzijních společností dle jednotlivých poplatníků na jejich vlastní důchodové spoření. Zaměstnavatel bude měsíčně zasílat elektronické hlášení dle jednotlivých poplatníků a po skončení zdaňovacího období vyplní konečné vyúčtování. Opět v elektronické podobě.     

Čtěte také: Víte, co vše se mění v roce 2013? Připomeňme si změny schválené i očekávané

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).