Hlavní navigace

Víte, co vše se mění v roce 2013? Připomeňme si změny schválené i očekávané

12. 11. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
O některých nastávajících legislativních změnách je rozhodnuto, osud jiných je nejasný. Čtěte, které jsou od roku 2013 definitivní a které jsou stále ve hře.

Proces schvalování legislativních novinek roku 2013 zdaleka není u konce. Připomeňme si však legislativní změny, jež nabyly účinnosti v průběhu letošního roku, a na co bychom se měli v nejbližším období připravit.

Zákon o specifických zdravotních službách

Významnou změnou účinnou od 1. dubna 2012 je nový zákon o specifických zdravotních službách. Zásadně mění oblast pracovnělékařské péče o zaměstnance. Zákon měl být upraven prováděcím předpisem, takzvanou pracovnělékařskou vyhláškou. Ta však do dnešního dne nenabyla účinnosti. V souladu s § 98 zákona o specifických zdravotních službách ale mohou zaměstnavatelé využít přechodného opatření, které jim dává časový prostor pro uvedení pracovnělékařských služeb do souladu s novými předpisy. Postupovat podle nich musí nejpozději od 1. dubna 2013.


Autor: www.SXC.hu

Zákon měl být upraven pracovnělékařskou vyhláškou. Dosud však nenabyla účinnosti a kdy tomu tak bude, se neví.   

Přechodným ustanovením (časovým odkladem) se naštěstí vyřešily i počáteční obavy z povinnosti vstupních lékařských prohlídek u dohod konaných mimo pracovní poměr. Přestože ani zde nepadlo konečné slovo, je aktuálně připravena novela zákona, podle níž by se povinné vstupní prohlídky u dohod týkaly pouze prací, kde to vyžaduje speciální zákon (§ 32 zákoníku práce) nebo prací, které se považují za rizikové. Server Podnikatel.cz o novele informoval článkem: Víte, že vstupní lékařské prohlídky u dohod jsou stále povinné? 

Čtěte také:

Elektronický podpis

1. červnu 2012 nabyla účinnosti novela zákona o elektronickém podpisu. Napravuje některé již překonané aspekty, nedomyšlenosti či přímo chyby v legislativní úpravě elektronických podpisů. Změny v podobě nových definic pojmů elektronický podpis a uznávaná elektronická značka se promítly i do zákona o daních z přidané hodnoty a daňového řádu.

Čtěte na Lupa.cz: Elektronické podpisy, z bláta do louže?

Investiční pobídky

Novela zákona o investičních pobídkách zavedla od 1. července 2012 přímé státní dotace na projekty strategických investorů a také investiční pobídky pro telekomunikační služby. Novela změnila i zákon o daních z příjmů. Jednalo se o slevy na dani na základě příslibu investiční pobídky, jejíž doba čerpání byla prodloužena z 5 na 10 let. Další úprava se týkala podávání daňového přiznání právnickými osobami v případě přeměn společností, sloučení penzijních fondů a zaokrouhlování srážkové daně v § 36 odst. 3 zákon a daních z příjmů (s účinností od 1. ledna 2013).

Více:

Reálné změny od roku 2013

Od roku 2013 se na základě novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., nebudou používat snížené sazby minimální mzdy. Ty bylo možné dosud použít pro mladistvé, absolventy nebo poživatele invalidních důchodů. Nově platí pro všechny jednotná (nesnížená) sazba minimální a samozřejmě i zaručené mzdy. 

Čtěte také: Minimální mzda se od ledna 2013 mění. Víme, kdo si polepší 

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně vyhlašuje průměrnou mzdu, která se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení. Pro následující kalendářní rok činí 25 884 korun ( 25 093×1,0315 = 25 884 Kč, zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Od průměrné mzdy se odvíjí například minimální zálohy pro OSVČ, maximální vyměřovací základy i rozhodná částka pro OSVČ vedlejší.

Čtěte také: Víme první, jak se mění zálohy pro zdravotní a sociální pojištění v roce 2013

Stejně tak se z všeobecného vyměřovacího základu odvodí redukční hranice pro účely nemocenských dávek a po vynásobení koeficientem 0,175 dle zákoníku práce i redukční hranice pro náhradu mzdy vyplácené v období prvních 21 dnů zaměstnavatelem.

Čtěte také: O kolik vzroste náhrada mzdy v roce 2013?

Současně je připravena vyhláška, která mění výši sazeb zahraničního stravného hned u několika zemí (např. Slovensko). V navrhované vyhlášce jsou stanoveny sazby stravného v eurech u 110 zemí.

Čtěte také: Známe sazby zahraničního stravného pro rok 2013

Reálně se jeví i třetí pilíř důchodové reformy, který zavádí zákonem č. 427/2011 Sb., doplňkové penzijní připojištění a možnost odejít do předdůchodu. Současně se zvyšuje státní příspěvek, upravuje možnost daňového zvýhodnění pro poplatníka a zvyšuje možný příspěvek zaměstnavatele.

Čtěte také: Od příštího roku bude umožněn odchod do předdůchodu. I pro OSVČ

Vybrané očekávané změny od roku 2013

Přestože je důchodová reforma jako taková v současné době schválena, o spuštění druhého pilíře rozhodnuto není. Prezident vetoval poslední zákon, který měl zajistit převod prostředků účastníků dobrovolného tohoto pilíře prostřednictvím finančních úřadů do jednotlivých penzijních společností. Podle posledních zpráv se zvažuje odklad minimálně o jeden rok.

Čtěte také: Převratná novinka v odvodech za zaměstnance i OSVČ, pojistné finančním úřadům 

Nejasný osud má stále takzvaný Kalouskův úsporný balíček. Jedná se o návrh zákona v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který obsahuje zvýšení DPH o jeden procentní bod, zavedení solidární daně pro „bohaté“, omezení využití paušálů u některých OSVČ, zrušení základní slevy u starobních a invalidních důchodců a další. Vládní návrh byl aktuálně schválen Poslaneckou sněmovnou. Konečné slovo bude mít Senát a prezident. 

Čtěte také: Daňový balíček prošel. DPH se zvýší, výdajové paušály budou částečně omezeny 

BRAND

V příštím roce by měla nabýt účinnosti poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH, o jejíchž změnách server Podnikatel.cz již podrobně informoval.

Čtěte také:

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).