Hlavní navigace

Od příštího roku bude umožněn odchod do předdůchodu. I pro OSVČ

20. 7. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Předdůchod není totéž co předčasný důchod. Bude možné současně s předdůchodem neomezeně pracovat nebo podnikat? Zjistili jsme podrobnosti.

Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření umožní od příštího roku čerpat penze ze systému doplňkového penzijního spoření, tzv. předdůchody. Ty mají být vypláceny osobám předdůchodového věku. Toto období pro ně může být z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce velmi obtížné. Zvláště v některých oborech je možnost zaměstnání se zvyšujícím se věkem značně omezená.

Výhodou je, že čerpání předdůchodů neovlivní výši řádného starobního důchodu (na rozdíl od předčasných důchodů nebude trvale krácen). Předdůchodce si rovněž nemusí platit minimální zdravotní pojištění. Stane se osobou, za kterou platí pojistné stát. Ovšem pokud bude v době pobírání dávky výdělečně činný, zdravotní pojistné z této činnosti samozřejmě odvede. Pro čerpání dávek z doplňkového penzijního spoření nejsou na rozdíl od předčasného důchodu stanoveny žádné podmínky nebo omezení týkající výdělečné činnosti.

Čtěte také:  Motivační příspěvek na vzdělávání uplatníte do nákladů. Třeba i na vlastní dítě

Tři důchodové pilíře

V souvislosti s pobíráním důchodů se hovoří o třech pilířích. O povinném průběžném, dobrovolném kapitálovém a ve stávajícím režimu dobrovolného připojištění. Zjednodušeně řečeno: 

  • 1. pilíř = průběžný pilíř, do kterého se povinně odvádí příspěvek na důchodové pojištění.  
  • 2. pilíř = kapitálový pilíř, do něhož bude moci vstoupit kdokoliv. Výhodnější však bude pro mladší věkovou kategorii, tj. pro občany do 35 let věku. Individuální účty budou vedeny ve zvolených penzijních fondech.
  • 3. pilíř = dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem a daňovým zvýhodněním. Bude fungovat obdobně jako dosud, jen se změní na doplňkové penzijní spoření. Státní příspěvek bude poskytován při měsíčních úložkách do 1000 korun, dosud do 500 korun. Naopak bude pro využití státního příspěvku nutno spořit měsíčně minimálně 300 korun (dosud 100 korun). Při měsíční úložce v tisícikorunové výši bude možné získat od státu 2 760 korun (12×230 Kč).

Zdroj: ČSSZ

Čtěte také: Přijímáte nové zaměstnance? Proškolte je v rámci stáže ve firmách

Dávky pobírané z třetího pilíře

Účastník doplňkového (soukromého) penzijního spoření bude mít nárok na tyto dávky:

  • výplata starobní penze na určenou dobu
  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu

Může dokonce zvolit i kombinaci dávek. Znamená to, že na výplatu penze použije část svých naspořených prostředků, kterou si sám určí, a zbývající část vyčerpá formou vybrané dávky po dosažení důchodového věku.

Nárok na dávky bude mít nejdříve pět let před dosažením důchodového věku. Výjimkou je jednorázové vyrovnání, na které vznikne nárok až dosažením důchodového věku.

Pobírání předdůchodu výši starobní penze neovlivní

Dávky čerpané z III. pilíře jsou myšleny jako doplňkové penzijní spoření. Jejich pobírání nesmí mít negativní vliv na výši důchodových nároků z I. pilíře, nemohou tedy ovlivnit výši řádného starobního důchodu. Proto může být doba pobírání dávek považována za dobu vyloučenou.

Jestliže nebude mít příjemce dávek v době jejich pobírání žádnou výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění nebo bude mít pouze „kratší pracovní úvazek“, bude pro něj výhodnější nezahrnovat tuto dobu do vyměřovacího základu pro výpočet starobního důchodu. To pro server Podnikatel.cz potvrdil i Petr Sulek z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Navrhuje se při souběhu vyloučené doby z titulu pobírání této dávky a vyměřovacích základů z titulu případné výdělečné činnosti umožnit volbu mezi hodnocením této doby jako vyloučené nebo hodnocením vyměřovacích základů, pokud o to pojištěnec požádá. Způsob podání žádosti a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Čtěte také: Úřady práce začínají vydávat sKarty. Jak se pomocí ní čerpají dávky? 

Podmínky pobírání předdůchodu

Předdůchodce bude muset splnit následující podmínky:

  • Jednotlivá splátka bude dosahovat výše alespoň 30 % celorepublikové průměrné mzdy.
  • Výplata splátek bude sjednána v neklesající výši.
  • Dávka bude vyplácena měsíčně (bez možnosti ji přerušit nebo pozastavit).
  • Výplata musí být rozvržena tak, aby neskončila dříve, než tři roky před dosažením věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

Příklad výpočtu potřebné částky:

Je jasné, že čím dříve hodlá člověk čerpat dávky, tím musí být naspořená částka vyšší. Jestliže by chtěl do předdůchodu o pět let dříve před dosažením důchodového věku, musel by mít při dnešní průměrné mzdě naspořeno minimálně cca 430 tisíc korun. V případě čerpání dvou let předdůchodu, bude potřebovat přibližně 180 tisíc korun. To by znamenalo spořit po dobu 10 let přibližně 1 500 korun měsíčně.

Z čeho se bude čerpat?

Čtěte speciál: Důchodová reforma 

Prostředky, ze kterých bude možné poskytovat dávky, budou zahrnovat veškeré vlastní příspěvky účastníka, státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení.

Příspěvky na dobrovolné penzijní připojištění budou nadále daňově zvýhodněny. A to jak u účastníka spoření, tak u zaměstnavatele, který se rozhodne pro tuto formu benefitu. Příspěvek zaměstnavatele však bude nově osvobozen od daně z příjmu do výše 30 000 korun za rok (v současné době je osvobozen do částky 24 000 korun za rok). Jeho poskytování musí být samozřejmě upraveno v příslušném předpise zaměstnavatele, tj. v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, pracovní nebo jiné smlouvě. Dokonce se může jednat o různou výši příspěvku pro různé kategorie zaměstnanců. Například podle rozdílnosti vykonávané práce z hlediska její rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti.

Čtěte také: Příspěvek zaměstnavatele na penzijko matce na mateřské nebo rodičovské?

BRAND

Nárok na předdůchod budou mít samozřejmě i osoby samostatně výdělečně činné. Nebude totiž zvláštní dávkou, ale standardní dávkou z doplňkového penzijního spoření. Při splnění podmínek (obecně doba výplaty a výše dávky) bude možné získat výhodu v podobě statusu státního pojištěnce pro zdravotní pojištění a možnost hodnotit dobu pobírání jako vyloučenou při výpočtu důchodu. Je tedy zřejmé, že není žádná vazba na způsob výdělečné činnosti a nerozlišuje se mezi zaměstnanci a OSVČ. Dávka je vypočtena a čerpána z prostředků na individuálním účtu účastníka bez ohledu na to, kdo platil příspěvky, upřesnil Petr Sulek z MPSV. 

Foto: www.isifa.com
 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).